Datum objave: 20. 09. 2019.

1. ODJEL PRODUŽENOG LIJEČENJA

ODJEL I

 • Ambulanta: (042) 406 203
 • dr. Vladimir Vukšić – internist nefrolog (voditelj Odjela): (042) 406 264
 • Glavna sestra Odjela Dijana Hereković, bacc.med.techn.: (042) 406 203
 • dr. Josip Prtorić - internist: (042) 406 216

ODJEL II

 • Ambulanta IIA (prizemlje): (042) 406 202
 • Ambulanta IIB (kat): (042) 406 288
 • dr. Valerija Horvat Marelja – fizijatar (voditeljica Odjela): (042) 406 219
 • Glavna sestra Odjela Mirela Blaži, bacc.med.techn.: (042) 406 288
 • dr. Sandra Kocijan – internist: (042) 406 287

ODJEL III

 • Ambulanta: (042) 406 224
 • dr. Josip Sekovanić – neurolog (voditelj Odjela): (042) 406 218
 • Glavna sestra Odjela Jadranka Sekovanić,  bacc.med.techn.: (042) 406 224
 • Dr. Tihomir Pintarec - neurolog:  (042) 406 228

2. ODJEL PALIJATIVNE SKRBI

 • Info pult prizemlje: (042) 629 457
 • Ambulanta 1. kat: (042) 629 461
 • Ambulanta 2. kat: (042) 629 465
 • dr. Tatjana Jurkin Vnučec –  kardiolog (voditeljica Odjela): (042) 406 245
 • Glavna sestra Odjela Jadranka Golub, bacc.med.techn.: (042) 406 244
 • dr. Mladen Juraga – internist  kardiolog:  (042) 406 275
 • dr. Martina Markunović Sekovanić – internist:  (042) 406 239

3. CENTAR ZA HEMODIJALIZU

 • dr. Vladimir Vukšić - internist – voditelj: (042) 406 264
 • Sala: (042) 406 265
 • Glavna sestra: (042) 406 272, Fax: (042) 406-272
 • E-mail: dijaliza-nm@obv.hr
 • Služba Novi Marof - Centrala: (042) 406 200, (042) 406 201, (042) 406 009
 • Prijemna ambulanta za bolničke pacijente: 
  Tel: (042) 406 248
  Fax: (042) 406 234
  E-mail: narucivanje-nm@obv.hr
 • Prijemna kancelarija za upis i ispis bolničkih pacijenata: (042) 406-266
 • Medicinska sestra za intrahospitalne infekcije sr. Ruža Bedeković: (042) 406 240
 • Bolnička ljekarna: (042) 406 223, E-mail: apoteka-nm@obv.hr
 • Socijalna radnica mag. Miljenka Šimec: (042) 406 263
 • Psiholog mag.psych. Emanuel Lacković: (042) 406 238
 • Bazen: (042) 629 456
 • Patologija: (042) 629 454

4. SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SPECIJALISTIČKA DIJAGNOSTIKA

 • Prijemna kancelarija – upis pacijenata za polikliniku: (042) 406 236
 • Radiološka djelatnost - liječnik: (042) 406 206
 • Radiološka djelatnost – izdavanje nalaza: (042) 406 205
 • Ambulanta za endoskopiju: (042) 406 290
 • Ambulanta za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku: (042) 406 213
 • Neurološka ambulanta: (042) 406 232
 • Laboratorij za EMNG: (042) 406 232
 • Laboratorij za EEG: (042) 406 273
 • Internistička ambulanta: (042) 406 231
 • Pulmološka ambulanta; Alergološka ambulanta: (042) 406 242
 • Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije: (042) 406 246
 • Laboratorij za ispitivanje funkcije disanja: (042) 406 262
 • Hematološko - biokemijski laboratorij: (042) 406 235

5. BOLNIČKI ODSJEK ZA ZBRINJAVANJE OSOBA STARIJE DOBI UZ OSOBNO PLAĆANJE:

 • Ambulanta: (042) 406 215