Naslovnica Organizacija-detalji Odjel za gastroenterologiju

Odjel za gastroenterologiju

Karta bolničkog kruga

ODJEL ZA GASTROENTEROLOGIJU

VODITELJ ODJELA

Bojan Mariani

dr.med. spec.internist - gastroenterolog

ODJEL ZA GASTROENTEROLOGIJU

Glavna sestra

Marija Korpar

univ.mag.med.techn.

Odjel ima 18 kreveta koji zbrinjavaju svu gastroenterološku hepatološku kazuistiku.

Informacije se mogu dobiti od 14:00 - 15:00 h radnim danom.

Kontakt telefon: 042/393-344.

 

U sklopu odjela djeluje Gastroenterološka ambulanta. Za sada radi srijedom i četvrtkom. Narudžbe preko centralnog naručivanja.

 

Također u sklopu odjela je i Ambulanta za endoskopiju probavnog trakta. Za vanjske pacijente radi od ponedeljka do petka od 07:00 do 12:00 h. Za vanjske pacijente rade se gastroskopije i kolonoskopije - upute za pretrage s objašnjenjima pripreme kod narudžbe pacijenti dobivaju na centralnom naručivanju u pisanom obliku.

 

U sklopu odjela djeluje i Dnevna bolnica - opća internistička koja radi radnim danom od 07:00 - 15:00 h, preko koje se radi diferentna obrada i terapija gastroenteroloških pacijenata (sumnje na tumore, obrada anemije, biološka terapija pacijenata s upalnim bolestima crijeva, itd.), uz prethodno uputno pismo liječnika obiteljske medicine, pregled i suglasnost gastroenterologa.

Kontakt telefon Dnevne bolnice 042/393-435.