Naslovnica Organizacija-detalji Odjel za opću, vaskularnu, torakalnu, plastičnu, estetsku i rekonstrukcijsku kirurgiju

Odjel za opću, vaskularnu, torakalnu, plastičnu, estetsku i rekonstrukcijsku kirurgiju

Karta bolničkog kruga

ODJEL ZA OPĆU, VASKULARNU, TORAKALNU, PLASTIČNU, REKONSTRUKCIJSKU I ESTETSKU KIRURGIJU

v.d. VODITELJA ODJELA

Dino Štrlek

dr.med.spec.kirurgije,subspec.vaskularne kirurgije

ODJEL ZA OPĆU, VASKULARNU, TORAKALNU, PLASTIČNU, REKONSTRUKCIJSKU I ESTETSKU KIRURGIJU

GLAVNI TEHNIČAR

Dragan Behin

bacc.med.techn.

INFORMACIJE ZA PACIJENTE - BOLNIČKO LIJEČENJE

 

Odjel se nalazi na prvom katu zgrade kirurgije.

Na Odjelu se obavljaju tri različite kirurške djelatnosti (vaskularna kirurgija, torakalna kirurgija te plastična kirurgija).

Na Odjelu je zaposleno: četiri specijalista vaskularne kirurgije (Dino Štrlek, dr.med., Jasmina Mihaljević, dr.med., Maja Podvez, dr.med., Maja Vizjak Keretić, dr.med.), tri specijalista plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije (dr.sc.Nikica Knez, dr.med., Danijela Gadže, dr.med. i Donat Grgurović, dr.med.), jedna specijalistica kardiotorakalne kirurgije – smjer torakalna kirurgija (Larisa Čmelak, dr.med.) te jedna specijalizantica vaskularne kirurgije, dvije specijalizantice plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije i jedna specijalizantica kardiotorakalne kirurgije – smjer torakalna kirurgija.

Na Odjelu je također zaposleno 9 prvostupnika sestrinstva, te 6 medicinskih sestara srednje stručne spreme.

AMBULANTNI RAD

Radni dan

Ambulanta

Radno vrijeme

Liječnik

PONEDJELJAK

Ambulanta za vaskularnu kirurgiju

07:00-15:00h

Jasmina Mihaljević, dr.med.

UTORAK

Ambulanta za plastičnu, estetsku i rekonstrukcijsku kirurgiju

07:00-15:00h

Danijela Gadže, dr.med.

UTORAK

Ambulanta za vaskularnu kirurgiju

08:00-11:00

11:00-14:00

Maja Vizjak Keretić, dr.med.

Maja Podvez, dr.med.

PONEDJELJAK

Ambulanta za torakalnu kirurgiju

08:00-12:00h

Larisa Čmelak, dr.med.

ČETVRTAK

Ambulanta za vaskularnu kirurgiju

07:00-15:00h

Dino Štrlek, dr.med.

ČETVRTAK

Ambulanta za plastičnu, estetsku i rekonstrukcijsku kirurgiju

07:00-15:00h

dr.sc. Nikica Knez, dr.med.

PETAK

Ambulanta za plastičnu, estetsku i rekonstrukcijsku kirurgiju

07:00-15:00h

Donat Grgurović, dr.med.

INFORMACIJE NA ODJELU

PONEDJELJAK - PETAK

14:00-14:30h

TELEFONSKE INFORMACIJE NA ODJELU

08:00 - 08:30h

14:00 - 14:30h

POSJETE PACIJENTIMA

14:00 - 16:00h

KONTAKT

Voditelj Odjela: Dino Štrlek, dr.med.

Glavni tehničar Odjela: Dragan Behin bacc. med. techn.

[email protected]

Telefon:

Odjel vaskularne kirugije: 042/393-043

Odjel plastične i torakalne kirurgije: 042/393-050


Odjel za Opću, vaskularnu, torakalnu, plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju sastoji se od:

STACIONARA / ODJELA

 • Odjel za opću i vaskularnu kirurgiju
 • Odjel za torakalnu, plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

 

POLIKLINIKE

u kojoj se obavljaju ambulantni pregledi:   

 • Ambulanta za vaskularnu kirurgiju (ponedjeljak, utorak i četvrtak)
 • Ambulanta za torakalnu kirurgiju (srijeda i petak)
 • Ambulanta za plastičnu kirurgiju (utorak, četvrtak i petak)

Sve ambulante se nalaze u prizemlju zgrade kirurgije u prostorima poliklinike.

Naručivanje u ambulante se provodi putem nadležnog liječnika, e-naručivanjem ili na šalteru PRIJEM/OTPUST, broj telefona 042/393 – 038.

OPERACIJSKE SALE

 • u kojoj se izvršavaju elektivni operacijski zahvati uz dostupnost sale za hitne pacijente svakodnevno

JEDNODNEVNE KIRURGIJE i DNEVNE BOLNICE

 • putem koje se izvršavaju dijagnostički postupci i preoperativna obrada te terapijski postupci za koje nije potrebna višednevna hospitalizacija

Kroz dnevnu bolnicu obavljamo preoperativnu obradu pacijenata koji će biti operirani na našem Odjelu.

Iz područja torakalne kirurgije obavljaju se dijagnostički UZV postupci te mali torakokirurški zahvati koji ne zahtjevaju hospitalno liječenje.

Iz područja vaskularne kirurgije, putem dnevne bolnice obavlja se vaskularna dijagnostika u vidu CT angiografije.

Iz područja plastične kirurgije, kroz dnevnu bolnicu se obavljaju mali kirurški zahvati koji ne zahtijevaju bolničko liječenje. Mali kirurški zahvati iz domene plastične kirurgije se obavljaju od ponedjeljka do četvrtka.

 

DIJAGNOSTIČKO/TERAPIJSKI POSTUPCI STACIONARNE SLUŽBE

Vaskularna kirurgija:

 • Liječenje periferne arterijske bolesti otvorenim kirurškim zahvatima: oblikovanje venskih i umjetnih vaskularnih premosnica, endarterektomija, postavljanje zakrpa
 • Liječenje periferne arterijske bolesti endovaskularnim procedurama
 • Kirurško liječenje akutne ishemije ekstremiteta: embolektomija, fasciotomija
 • Endarterektomija karotidne arterije u prevenciji  te nakon moždanog udara
 • Operacijski zahvati na infrarenalnoj abdominalnoj aorti i zdjeličnim arterijama uključujući aneurizmatske i stenookluzivne aterosklerotske bolesti
 • Kirurško liječenje varikoznih vena
 • Oblikovanje i zatvaranje pristupa za hemodijalizu: nativne arteriovenske fistule i fistule s umjetnom vaskularnom premosnicom
 • Kirurško zbrinjavanje komplikacija arteriovenskih fistula
 • Amputacije ekstremiteta
 • Zbrinjavanje ozljeda arterija i vena u hitnoj službi
 • Zbrinjavanje dijabetičkog stopala
 • Zbrinjavanje venskih i arterijskih ulkusa uključujući terapiju negativnim tlakom

Torakalna kirurgija:

Ozljede koje se zbrinjavaju u hitnim stanjima:

 • Tupe i penetrantne ozljede prsnog koša
 • Zbrinjavanje traumatskog hematotoraksa, pneumotoraksa, hilotoraksa
 • Prijelomi rebara
 • Ozljede dijafragme
 • Ozljede pluća

Elektivni torakokirurški zahvati

 • Kirurgija pleure: VATS ili otvorena biopsija pleure
 • VATS termoabrazija parijetalne pleure i resekcija buloznih lezija pluća zbog recidivirajućeg spontanog pneumotoraksa
 • VATS ili otvorena biopsija tumora medijastinuma
 • Resekcijski zahvati na plućima: klinasta resekcija pluća, lobektomija, medijastinalna limfadenektomija
 • Kirurgija tumora jednjaka i gastroezofagealnog prijelaza: subtotalna ezofagektomija sa ezofagogastričnom intratorakalnom anastomozom
 • Kirurgija torakalne stijenke: resekcija manjih tumora torakalne stijenke uključujući i rebra
 • Postavljanje/uklanjanje PORT katetera
 • UZV vizualizacija pleuralnog prostora te torakalna punkcija pod kontrolom UZV-a
 • Punkcije i drenaže prsnog koša
 • Pleurodeza talkom ili 40% glukozom
 • Postavljanje pleurostomijskih katetera
 • Drenaža empijema pleure

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija:

Kirurgija dojke :

 • kirurgija benignih promjena dojke
 • liječenje karcinoma dojke uz rekonstrukciju dojke vlastitim tkivom te silikonskim implantatima u jedan ili dva akta
 • korekcija ginekomastije
 • liječenja infekcija dojke
 • rekonstrukcija bradavice
 • estetska kirurgija dojki (mastopeksija te redukcija)

Kirurgija šake:

 • zbrinjavanje traume šake (mekotkivne ozljede uz rekonstrukciju žila, živaca i tetiva te prijelomi kostiju šake uz razne tehnike stabilizacije osteosintetskim materijalima)
 • zbrinjavanje kongenitalnih anomalija šake
 • transfer tetiva
 • primarno liječenje i rekonstrukcija kod kompartment sindroma
 • kirurgija tumora šake
 • liječenje Dupuytrenove kontrakture
 • kirurško liječenje sindroma kompresivnih neuropatija perifernih živaca

Kirurgija trupa:

 • rekonstrukcija stijenke prsnog koša
 • abdominoplastika
 • lipofilling
 • bodilift nakon barijatrijske kirurgije

Kirurgija opeklina:

 • sistemsko liječenje opeklina
 • primarna obrada i operativno liječenje opeklina
 • transplantacija kože sa ili bez korištenja acelularnog dermalnog matriksa
 • liječenje poslijeopeklinskih ožiljaka i kontraktura

Dermatokirurgija:

 • liječenje benignih i malignih kožnih promjena
 • liječenje melanoma
 • liječenje benignih i malignih tumora potkožnog tkiva
 • primjena suvremenih obloga za rane