Naslovnica Organizacijska struktura Objedinjeni hitni bolnički prijem

Objedinjeni hitni bolnički prijem

Karta bolničkog kruga

v.d. Voditelja odjela 

Marta Lukačević

dr.med. spec. hitne medicine

Glavna sestra 

Nevenka Ivek

mag.med.techn.

Objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice Varaždin djeluje kao centralni hitni prijem koji objedinjuje sve medicinske specijalnosti osim hitne psihijatrije, hitne ginekologije i porodiljstva i hitne pedijatrije. Hitna služba u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu organizirana je od 0 do 24 sata.

 

Objedinjeni hitni prijem je organizacijska jedinica OB Varaždin koja zbrinjava akutno oboljele i ozlijeđene osobe sa ugroženim vitalnim funkcijama, održava život u iznenada vitalno ugroženih bolesnika, provodi reanimaciju na razinu naprednog održavanja života, omogućava opservaciju bolesnika i 24 satni monitoring. OHBP je prostorno i funkcionalno prilagođen zbrinjavanju hitnih bolesnika, moderno je uređen i suvremeno opremljen.

U OHBP-u se provodi trijaža pacijenata, odnosno pacijenti se zbrinjavaju prema redoslijedu hitnosti, a ne prema vremenu dolaska.

Trijaža je proces kojim se u odjelu hitne medicine na osnovu izmjerenih vitalnih parametara procjenjuju svi pacijenti te im se dodjeljuje kategorija hitnosti što ovisi o pacijentovoj glavnoj tegobi ili ozljedi. U trijažnom procesu koristi se australsko-azijska trijažna ljestvica, koja ima 5 kategorija hitnosti prema čemu se određuje maksimalno vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika.

Trijažna sestra je prva osoba s kojom se pacijent susreće prilikom dolaska u objedinjeni hitni bolnički prijem i koja je posebno educirana za taj proces.