Naslovnica Organizacijska struktura Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Karta bolničkog kruga

Voditelj odjela

Natalija Topolnjak

dr.med.spec.fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavna sestra

Davorka Kralj

bacc.physioth.

KATALOG USLUGA    

Rad Odjela  za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice Varaždin  organiziran je i lokaliziran    na više radilišta na kojima se pružaju specifične medicinske  usluge.

Na poliklinici smještenoj u podrumu Kirurgije rade tri specijalističke ambulante u kojima rade specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, a u kojima se provode specijalistički pregledi, postavlja dijagnoza, preporuča daljnja obrada i određuje liječenje.

Od terapijskih usluga fizikalne terapije  primjenjuje se kineziterapija u adekvatno opremljenoj gimnastičkoj dvorani  (individualna ili grupna ) hidroterapija, elektroterapija( interferentnim i dijadinamskim strujama, klasičnom suhom galvanizacijom  i galvanskim kupkama,  dinatronom), termoterapija (  parafinski oblozi, infracrvena lampa, krioterapija, ultrazvučna terapija ), magnetoterapija, laser, udarni val, klasična ručna masaža, limfna drenaža i podvodna masaža.

U podrumu „stare kirurgije“ locirana je ambulanta za neurorazvojne poremećaje djece koja radi tri puta tjedno  i u sklopu koje se nalazi dvorana  opremljena za rehabilitaciju istih. Pregled i procjenu neurorizične djece i djece s neurorazvojnim odstupanjima provodi fizijatrica educirana za istu. Rehabilitacija se provodi svaki dana ,a provode je fizioterapeuti educirani u provođenju NRT po Bobath konceptu.U suradnji s Odjelom za ginekologiju provodi se i neposredna rehabilitacija novorođenčadi te „baby handling“ rodilja na odjelu.  

U prizemlju zgrade „stare kirurgije“ nalazi se i Kabinet za kineziterapiju u kojem rade dva prof. kineziologije i pod čijim nadzorom se provodi kineziterapija skolioza u posebnoj opremljenoj dvorani .

Svakodnevno, tijekom radnog tjedna, provodi se i rehabilitacija ležećih bolesnika na bolničkim odjelima kada je to medicinski indicirano, napose na kirurškim, neurološkim i internim odjelima.

Tijekom cijele godine rad Odjela organiziran je u dvije smjene izuzev tijekom srpnja i kolovoza kada se radi u jutarnjoj smjeni.

Naručivanje pacijenta vrši se putem e-Narudžbe od strane LOM-e, osobnim dolaskom na šalter centralnog naručivanja ili Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, telefonski između 13 i 14 sati svakog radnog dana.

KONTAKT

Voditelj odjela

Natalija Topolnjak , dr. med. specijalista fizikalne med. i rehabilitacije.

Tel: +385 42 393 631

Glavna sestra

Davorka Kralj , bacc. pysioth.

Tel: +385 42 393 616

Šalter-poliklinika

Tel: +385 42 393 633

Ambulanta za procjenu i liječenje neurorizične djece i djece s neurorazvojnim odstupanjem

Tel: +385 42 393 361

Kabinet za kineziterapiju

Tel: + 385 42 393 629

                                                                                            Voditelj odjela

                                                                                            Natalija Topolnjak, dr. med.