Naslovnica Organizacijska struktura Odjel za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor

Odjel za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor

Karta bolničkog kruga

LIJEČNIK U ODJELU

Dubravka Dobec-Gorenak

dr.med.

SESTRA ZA KVALITETU

Snježana Puzak

mag.med.techn.,univ.mag.admin.sanit.

SESTRA ZA MEDICINSKU DOKUMENTACIJU I PLANIRANI OTPUST

Mihaela Zidarić Horvat

mag.med.techn.

SESTRA ZA BOLNIČKE INFEKCIJE

Lokacija Varaždin

Ksenija Strelec

univ.mag.med.techn.

SESTRA ZA BOLNIČKE INFEKCIJE

Lokacija Varaždin

Slađana Dukarić Leverić

mag.med.techn.

SESTRA ZA BOLNIČKE INFEKCIJE

Lokacija Novi Marof

Dijana Tuk

univ.mag.med.techn.

SESTRA ZA BOLNIČKE INFEKCIJE

LOKACIJA KLENOVNIK

Natalija Kruhoberec

univ.mag.med.techn.

Medicinska sestra za edukaciju

Anica Sekovanić

univ.mag.med.techn.

Odjel za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor

SUSTAV KVALITETE

Sustav kvalitete u Općoj bolnici Varaždin  u širem smislu predstavlja Uprava s Ravnateljem na čelu, Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor, Povjerenstvo za kvalitetu, Odjel za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor, odgovorne osobe svih ustrojstvenih jedinica i svi zaposlenici.

 

Odjel za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor

Odjel za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor aktivno sudjeluje i koordinira aktivnosti predstavnika za kvalitetu svih ostalih ustrojstvenih jedinica u radu Povjerenstva za kvalitetu. Ostale aktivnosti su:              

 • Rad na uspostavljanju, razvijanju i poboljšanju sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata u svim organizacijskim jedinicama Bolnice
 • Praćenje pokazatelja kvalitete, analiza i izrada izvješća 
 • Utvrđivanje plana aktivnosti za poboljšanje kvalitete na temelju prikupljenih i analiziranih podataka o izvršenju  
 • Kreiranje i upravljanje dokumentacijom sustava kvalitete
 • Kontrola kvalitete rada ustrojstvenih jedinica  kroz unutarnje ocjene
 • Mjerenje zadovoljstva pacijenata i zaposlenika
 • Praćenje i analiziranje neželjenih događaja prema pacijentima i zaposlenicima
 • Kontrola medicinske dokumentacije, poticanje poboljšanja u vođenju iste, suradnja na  poboljšanju bolničkog informacijskog sustava
 • Provođenje edukacije zaposlenika  iz područja upravljanja kvalitetom
 • Sudjelovanje u vanjskim ocjenama kvalitete
 • Provođenje aktivnosti vezano uz pripremu bolnice za akreditacijski postupak
 • Suradnja s nadležnim ministarstvom i drugim institucijama

VIZIJA, MISIJA, CILJEVI

Kvaliteta zdravstvene zaštite temeljno je načelo rada svih zaposlenika i Uprave Opće bolnice Varaždin sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite NN 118/18.

Vizija

Unapređivati sustav kvalitete temeljem praćenja i analize pokazatelja kvalitete.

Misija

Briga o sigurnosti pacijenata i zaposlenika.

Vrijednosti

Zagovaramo  STRUČNOST, UČINKOVITOST, OTVORENOST i KVALITETU KOMUNIKACIJE.

Strateški ciljevi:

 • usmjerenost na pacijenta
 • kvalitetna i sigurna skrb  pacijenata temeljena na dokazima
 • stalan razvoj zaposlenika podizanjem profesionalnih i etičkih standarda te preuzimanjem osobne odgovornosti za razvoj istih
 • njegovanje pozitivnog radnog okruženja i osjećaja pripadnosti kolektivu

Godišnji ciljevi:

 • podizanje svijesti zaposlenika o kulturi sigurnosti 
 • poboljšanje kvalitete rada, sigurnosti pacijenata i uvjeta rada zaposlenika kroz preporuke izdane u toku unutarnjih i vanjskih ocjena 
 • prepoznavanje nesigurnih situacija i rizika te poboljšanje znanja o upravljanju rizicima 
 • pravovremeno popunjavanje medicinske (i sestrinske) dokumentacije 
 • kultura svijesti o pranju ruku
 • poboljšanje kirurških ishoda primjenom pre operativne kontrolne liste (KKL)