Naslovnica Organizacijska struktura Odjel za otorinolaringologiju

Odjel za otorinolaringologiju

Karta bolničkog kruga

Voditelj odjela

Domagoj Butigan

dr.med.spec.otorinolaringolog uža spec.audiologija

Glavna sestra

Ivana Habek Brezovec

mag.med.techn.

Broj telefona i mail adresa za narudžbe:

 

Logopedske ordinacije nalaze se na 1. katu zgrade broj 11, informacije i narudžbe na broj: (042) 393 395 ili na e-mail adresu: [email protected]

 

Odjel Otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata

 

Odjel Otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata u OB Varaždin smješten je na 4. katu zgrade Kirurgije.

Odjel osim stacionarnog dijela ima ugovoreno sa HZZO-om dnevnu bolnicu (uključujući jednodnevnu kirurgiju) i polikliničku djelatnost.

Na Odjelu se obavlja dijagnostika, konzervativno liječenje i kirurgija širokog spektra bolesti uha, grla i nosa.

 

Najčešće operacije koje izvodi otorinolaringolog u operacijskoj sali su:

 • Tonzilektomija – operacija odstranjena krajnika (mandula) kod djece i odraslih.
 • Adenoidektomija – operacija odstranjenja treće mandule.
 • Septoplastika (operacija nosne pregrade) – operacija kojom se ispravljaju nepravilnosti nosne pregrade čime se uklanja anatomska opstrukcija disanja i poboljšava disanje na nos.
 • Rinoplastika sa ili bez septoplastike – operacija kojom se ispravljaju nepravilnosti suprastruktura nosa čime se uklanja anatomska opstrukcija disanja i poboljšava disanje na nos.
 • FESS – funkcijska endoskopska operacija sinusa. Sinusna kirurgija izvodi se endoskopski te kirurg bez vanjskih rezova kirurški liječi kroničnu upalu sinusa.
 • Radikalna operacija sinusa kod tumorskih ili gljivičnih oboljenja sinusa
 • Miringotomija bez ili s postavljanjem ventilacijskih cjevčica kod kroničnih mukoidnih upala koje utječu na slušanje.
 • Miringoplastika, timpanoplastika ili radikalna timpanomastoidektomija kod kroničnih upala uha zbog perforacija ili holesteatoma
 • Kirurgija štitnjače – Operacije parcijalnog (lobektomija) ili potpunog odstranjenja (totalna tireoidektomija) štitnjače kod  autoimunih ili tumorskih bolesti.
 • Mikrolarigoskopija – pod kontrolom mikroskopa biopsija ili odstranjenje tm promjena na glasiljkama ili grkljanu
 • Parcijalne laringektomije ili totalne laringektomije kod dokazanih zloćudnih tumora grkljana sa ugradnjom govornih proteza (Bloom-singer ili Provox)
 • Traheotomija za osiguranje i adekvatnu toaletu donjih dišnih putova ili kao priprema za onkološko liječenje
 • Odstranjenje čvorova vrata (odstranjenje limfnog čvora, selektivne ili radikalne disekcije) radi dijagnostike ili liječenja primarnih ili sekundarnih bolesti limfnih čvorova na vratu
 • Parcijalne ili radikalne operacije kod tumora usne šupljine i ždrijela
 • Odstranjenje svih kožnih promjena u području glave i vrata kao što su benigni ili maligni lokalni kožni tumori, te po potrebi i plastično rekonstruktivna rekonstrukcija lokalnim ili slobodnim kožnim režnjevima.

 

Pacijent sa sobom za bolničko liječenje treba donijeti:

 • uputnicu za bolničko liječenje
 • nalaz otorinolaringologa koji je odredio hospitalizaciju (svu medicinsku dokumentaciju vezanu za bolest zbog koje se pacijent zaprima u bolnicu, uključujući RTG, CT i MR slike)
 • mišljenje i nalaz anesteziologa ako je pacijent planiran za operativni zahvat u općoj anesteziji (uključujući nalaze koji su potrebni za operaciju, popis kojih se pacijentu daje prilikom naručivanja u bolnicu)
 • medicinsku dokumentaciju eventualnih ostalih bolesti
 • zdravstvenu iskaznicu te iskaznicu dodatnog zdravstvenog osiguranja ako ga pacijent posjeduje
 • pidžamu, papuče i pribor za osobnu higijenu
 • popis terapije koju pacijent redovito uzima

LOGOPEDIJA

Obim poslova iz stručne domene logopeda je vrlo široko zastupljen i primijenjen kroz područja prevencije, dijagnostike, rehabilitacije i savjetodavno - edukacijskog rada na nizu komunikacijsko-govorno-glasovno-jezičnih poteškoća:

 • govorno-jezične teškoće neurorizične djece i djece s motoričkim oštećenjima
 • nerazvijen i usporen jezično-govorni razvoj
 • artikulacijske teškoće
 • rascjepi nepca i usana
 • slušna oštećenja
 • teškoće čitanja i pisanja
 • teškoće učenja udružene s ADHD poremećajem
 • mucanje i brzopletost
 • dizartrije
 • socijalno-komunikacijski poremećaji
 • poremećaji iz spektra autizma
 • poremećaji glasa
 • rehabilitacija laringektomiranih pacijenata
 • rehabilitacija pacijenata s disfazijom i afazijom
 • rehabilitacija poremećaja hranjenja i gutanja 
 • neurofeedback terapija
 • biofeedback terapija