Naslovnica Organizacijska struktura Odjel za patologiju, citologiju i sudsku medicinu

Odjel za patologiju, citologiju i sudsku medicinu

Karta bolničkog kruga

VODITELJ ODJELA

Andrina Kopjar

dr.med. spec.patološke anatomije i sudske medicine

Glavna sestra

Martina Zimić

bacc.med.lab.diagn.

ODJEL ZA PATOLOGIJU, CITOLOGIJU I SUDSKU MEDICINU

RADNO VRIJEME

(od ponedjeljka do petka) 7:00 – 15:00

PRIJEM HISTOLOŠKOG MATERIJALA

7:00 – 8:00

13:00 – 14:00

CITOLOŠKA AMBULANTA

7:00 – 9:00

PRIJEM CITOLOŠKOG MATERIJALA

7:00 – 14:00

 

INFORMACIJE:

Tel. 042/393-565

 

KLINIČKA CITOLOGIJA

PATOLOGIJA I SUDSKA MEDICINA

PRIJEM RODBINE I POKOJNIKA