Naslovnica Organizacijska struktura Odjel za psihijatriju

Odjel za psihijatriju

Karta bolničkog kruga

v.d. Voditelja odjela

Maja Vincek

dr. med. spec. psihijatar

Glavna sestra

Kristina Karaula Šinko

mag.med.techn.

Za informacije o narudžbama i slobodnim terminima:

 • Psihijatrijska ambulanta :042 / 393-423 (svaki dan od 13:00 - 14:00)

 • Dječja psihijatrijska ambulanta: 042 / 393-007 (svaki dan od 13:00 - 14:00)

Odjel za psihijatriju Opće bolnice Varaždin obavlja dijagnostičko-terapijsku i specijalističko konzilijarnu djelatnost i osigurava psihijatrijsku skrb i liječenje djece - ambulantnim putem i odraslih - ambulantnim i hospitalnim putem. Cilj je Psihijatrijskog liječenja otkloniti ili umanjiti psihički poremećaj, stanje ili bolest. Provodi se intenzivna psihijatrijska skrb na zatvorenim psihijatrijskim odjelima – dijagnostika, liječenje i opservacija bolesnika u psihijatriji. Najčešća hitna stanja u psihijatriji su suicidalnost, auto i heteroagresivna ponašanja i krizna stanja.

Odjel ima ukupno 34 bolničkih kreveta. Članovi medicinskog tima su psihijatri te medicinske sestre i tehničari koji su stručno i posebno educirani za rad sa psihički oboljelim osobama, psiholozi, socijalni radnici i spremačice. Na odjelu od liječnika aktualno radi 4 specijalista psihijatra, šestero  specijalizanata psihijatrije, te dvije specijalistice dječje i adolescentne psihijatrije.

Rad na Odjelu za psihijatriju opće bolnice Varaždin organiziran je kroz mrežu stacionarne  i polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite.

POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Polikliničko konzilijarna zdravstvena zaštita djeluje kroz 7  psihijatrijskih ordinacija i 2 psihološke ordinacije:

Ordinacija za psihijatriju I radi srijedom,četvrtkom i petkom od 7:00 - 15:00 h:

 • Srijeda - Kranjc Alma, dr.med.
 • Četvrtak - Veselić Ozren, dr.med.
 • Petak - Vouk-Kamenski Javor, dr.med.

Ordinacija za psihijatriju II radi utorkom od 7:00 - 15:00 h:

 • Krstulović-Jelić Duje, dr.med.

Ordinacija za psihijatriju III radi srijedom i četvrtkom od 7:00 - 15:00 h:

 • Srijeda - Korpar Brozović Andreja, dr.med.
 • Četvrtak - mr.sc. Horvat Nenad, dr.med.

Ordinacija za psihijatriju IV (Jalžabet) - svaki drugi petak – radi specijalist psihijatar po dogovoru

Ordinacija za alkoholizam i druge ovisnosti radi srijedom od 7:00 - 15:00 h

 • Vincek Maja, dr.med.

Naručivanje telefonom na broj 042/393-423 od 13:00 do 14:00 h.

 

Ordinaciju za dječju i adolescentnu psihijatriju I vodi Bosilj - Roki Valentina, dr.med. (radi na pola radnog vremena) 

 • Radno vrijeme ambulante: ponedjeljak - petak od 8:00 do 12:00 h

Ordinacija za dječju i adolescentnu psihijatriju II vodi Banovac Danijela dr.med.

Radno vrijeme ambulante:

 • Ponedjeljak: 12:00 - 20:00h
 • Utorak: 07:00 - 15:00h
 • Srijeda: 12:00 - 20:00h
 • Četvrtak: 07:00 - 15:00h
 • Petak: 07:00 - 15:00h

Naručivanje na broj telefona za dječju ambulantu: 042/393-007 od 13:00 - 14:00h.

 

Psihološka ordinacija: ambulantu vodi mag.psych. Vukšić Rene

 • Radno vrijeme:  ponedjeljak - petak od 8:00 do 12:00 h
 • Naručivanje na broj telefona: 042/393-313 od 08:00 - 12:00h.

Psihološka ordinacija: ambulatnu vodi mag.psych. Emanuel Lacković

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka u jutarnjem terminu od 07:00 - 15:00h.

Naručivanje na broj telefona: 042/393-421 od 14:00 h.

Psihijatrijske specijalističke ambulante i psihološke ordinacije rade svakodnevno, po principu naručivanja.

 

U okviru odjela za psihijatriju funkcioniraju 2 dnevne bolnice:

 • Dnevna bolnica za alkoholizam i druge ovisnosti

Dnevna bolnica za alkoholizam i druge ovisnosti radi svakim danom u jutarnjem terminu od 07:00-15:00h. Vodi je Vincek Maja, dr.med. i Mraković Veronika, bacc.med.techn. Osmišljena je kao nastavak tretmana nakon provedenog bolničkog liječenja na Odjelu za alkoholizam. Namijenjena je pacijentima koji raspolažu resursima za daljnji psihoterapijski i socioterapijski rad sa ciljem jačanja motivacije i učvršćivanja apstinencije od alkohola, daljnjeg učenja o vlastitoj ovisnosti i samorazvoja. U grupnom radu dnevne bolnice može sudjelovati istovremeno do 10 pacijenata.

 • Dnevna bolnica psihijatrija

Dnevna bolnica psihijatrija radi svakim radnim danom od 07:00-15:00h. Vode je Kranjc Alma, dr.med. i Bahun Anita, bacc.med.techn. U grupnom radu dnevne bolnice može sudjelovati istovremeno do 10 pacijenata. Program Dnevne bolnice prilagođen je osobama koje trebaju strukturiranu primjenu psihoterapijskih i psihosocijalnih metoda, sa ciljem resocijalizacije i rehabilitacije pacijenata.  Putem dnevne bolnice apliciraju se mjesečne depo medikacije uz obaveznu trosatnu opservaciju nakon iste.

Obrada akutnih hitnih psihijatrijskih pregleda odvija se kroz:

 • Hitnu psihijatrijsku ambulantu sva hitna stanja odrađuju se bez prethodnog naručivanja, uz odgovarajuću uputnicu liječnika obiteljske medicine ili hitne službe.

 

BOLNIČKA DJELATNOST

U sklopu stacionarne psihijatrijske skrbi na Odjelu za psihijatriju aktualno djeluju 3 odjela.

Odjel je akutnog zatvorenog tipa. Provodi se bolničko liječenje punoljetnih osoba sa psihičkim poremećajima koji zahtjevaju stacionarni tretman. Rad sa pacijentima obavlja se po načelu suvremene psihofarmakoterapije  uz psiho i sociodinamski pristup.

 • Muški zatvoreni odjel vodi Duje Krstulović Jelić, dr.med. Odjel ima 12 bolničkih kreveta, od čega su 4 u sobi sa video nadzorom.
 • Ženski zatvoreni akutni psihijatrijski odjel vodi mr.sc. Horvat Nenad, dr.med. Odjel ima 12 bolničkih kreveta, od čega su 4 u sobi sa videonadzorom.
 • Odjel za liječenje bolesti ovisnosti- otvoreni tip odjela. Odjel za liječenje bolesti ovisnosti, prvenstveno od alkohola, vodi Vincek Maja, dr.med. Odjel ima šest muških kreveta i dva ženska kreveta. Zaprimaju se ovisnici o alkoholu kojima je potrebna bolnička skrb  sa prvotnim ciljem sprečavanja razvoja težih sindroma ustezanja od alkohola uz pomoć psihofarmaka. Po kupiranju sindroma izuzeća ovisnici se uključuju u  grupni rad - organiziran je program po načelima socioterapijske zajednice - uz individualnu i grupnu psihoterapiju, psihoedukaciju, radno-okupacionu terapiju. Dobrovoljno liječenje pacijenta od ovisnosti traje 21 dan, nakon čega se liječenje može nastaviti putem dnevne bolnice u trajanju od 90 dana. Nastavak liječenja svakako uključuje upućivanje ovisnika u klubove (Hrabrost, Udruga zdravog življenja).

 

Uz polikliničko konzilijarnu i stacionarnu djelatnost djeluju i:

Radna terapija: Prvostupnice radne terapije Jelena Kolenko, Tihana Šafarić

Socijalni radnik: Smiljana Janković ,soc.radnik i Sanja Palavra , mag.act.soc.

LETCI O PRAVIMA PACIJENATA S POTEŠKOĆAMA MENTALNOG ZDRAVLJA

Objavljeno: 13.09.2019.

Prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN76/14) postoji obveza psihijatrijskih ustanova/odjela da se pacijenti, kod prijema u bolnicu, informiraju o njihovim pravima. U skladu s time nacionalni tim za provedbu projekta Svjetske zdravstvene organizacije Quality Rights izradio je letke kako bi pomogli psihijatrijskim ustanovama da na primjeren način i jednostavnim jezikom informiraju osobe s poteskoćama mentalnog zdravlja o njihovim pravima kada se nalaze na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi. Letci su dostupni za slobodnu primjenu i distribuciju.

LETCI:

Letak lišenje poslovne sposobnosti

Letak skrbništvo

Letak dobrovoljni pristanak

Letak informirani pristanak

Letak prisilni smještaj

Letak mjere prisile