Naslovnica Organizacijska struktura Odjel za psihijatriju

Odjel za psihijatriju

Karta bolničkog kruga

v.d. Voditelja odjela

Maja Vincek

dr. med. spec. psihijatar

Glavna sestra

Kristina Karaula Šinko

mag.med.techn.

Informacije radnim danom od 13:00 - 14:00 h na telefon 042/393-011.

Letci o pravima pacijenata s poteškoćama mentalnog zdravlja

Objavljeno: 13.09.2019.

Prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN76/14) postoji obveza psihijatrijskih ustanova/odjela da se pacijenti, kod prijema u bolnicu, informiraju o njihovim pravima. U skladu s time nacionalni tim za provedbu projekta Svjetske zdravstvene organizacije Quality Rights izradio je letke kako bi pomogli psihijatrijskim ustanovama da na primjeren način i jednostavnim jezikom informiraju osobe s poteskoćama mentalnog zdravlja o njihovim pravima kada se nalaze na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi. Letci su dostupni za slobodnu primjenu i distribuciju.

LETCI:

Letak lišenje poslovne sposobnosti

Letak skrbništvo

Letak dobrovoljni pristanak

Letak informirani pristanak

Letak prisilni smještaj

Letak mjere prisile