Naslovnica Organizacijska struktura Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik

Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik

Karta bolničkog kruga

JEDINICA CENTRALNOG NARUČIVANJA

CENTRALNO NARUČIVANJE

Pročelnik službe

Andrija Golub

dr.med. spec.internist - kardiolog

Glavna sestra

Mirjana Geci

mag.med.techn.

ODJEL ZA PULMOLOGIJU I

VODITELJ ODJELA

Vilim Kolarić

dr.med. subspec. pulmolog

ODJEL ZA PULMOLOGIJU I

GLAVNI TEHNIČAR

Vedran Vuglovečki

bacc.med.techn.

ODJEL ZA PULMOLOGIJU II

V.D. VODITELJA ODJELA

Antonio Golub

dr.med. spec. kardiologije

ODJEL ZA PULMOLOGIJU II

GLAVNA SESTRA

Ivana Lončar

bacc.med.techn.

ODJEL ZA PULMOLOGIJU I TBC

VODITELJ ODJELA

Josip Štrlek

dr.med. spec.pulmologije

ODJEL ZA PULMOLOGIJU I TBC

Glavna sestra

Marijeta Fištrek

mag.med.techn.

ODJEL ZA PULMOLOGIJU I REZISTENTNU TBC

VODITELJ ODJELA

Martina Hajduk Ribić

dr.med.spec.opće interne medicine

ODJEL ZA PULMOLOGIJU I REZISTENTNU TBC

glavna sestra

Nevenka Lazar

bacc.med.techn

ODJEL INTENZIVNOG LIJEČENJA S JEDINICOM ZA MEHANIČKU POTPORU DISANJA 

VODITELJ ODJELA

Andrija Golub

dr.med. spec.internist, kardiolog

ODJEL INTENZIVNOG LIJEČENJA S JEDINICOM ZA MEHANIČKU POTPORU DISANJA 

GLAVNA SESTRA

Blaženka Kralj

bacc.med.techn

CENTRALNO NARUČIVANJE

U jedinici za centralno naručivanje se obavljaju narudžbe za specijalističke preglede te dijagnostičke pretrage uz izdavanje potvrde o narudžbi.

Naručiti se možete:

 •   osobno na radilištu centralnog naručivanja u službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik
 •   elektronskom poštom: [email protected]
 •   liječnik obiteljske medicine - elektronički sustav rezervacija
 •   telefonski od 11.00 - 14.00 sati na broj telefona: 042/390-280

Molimo da prije ulaska u ordinaciju pripremite:

Medicinsku dokumentaciju, nalaze prethodnih pretraga i pregleda (osobito iz drugih zdravstvenih ustanova), povijest bolesti obiteljskog liječnika, popis lijekova koje uzimate.

Molimo da se pridržavate termina u koji ste naručeni.

BOLNIČKA DJELATNOST

Bolesnici su smješteni u pet bolesničkih odjela:

 • Odjel za pulmologiju I 
 • Odjel za pulmologiju II  
 • Odjel za pulmologiju i TBC 
 • Odjel za pulmologiju i rezistentnu TBC 
 • Odjel intezivnog liječenja s jedinicom za mehaničku potporu disanja 

U slučaju potrebe premještaja bolesnika iz drugih bolničkih ustanova na liječenje kroničnih plućnih bolesti u službu Klenovnik, potrebno je dostaviti nam prethodno popunjeni upitnik.

Upitnik možete preuzeti ovdje te ga ispunjenog poslati na:

Fax: 042/763-316

E-mail:  m[email protected]

POLIKLINIČKA DJELATNOST

Specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita:

 • Ordinacija za pulmološke bolesti Varaždin
 • Ordinacija za pulmološke bolesti Klenovnik
 • Ordinacija za kardiologiju Klenovnik

Psihološka ambulanta Klenovnik

 • Psihodijagnostika
 • Pregled i savjetovanje

Specijalistička dijagnostika:

Ordinacija za funkcionalnu plućnu dijagnostiku Varaždin

 • Spirometrija
 • Spirometrija s farmakodinamskim testom
 • Tjelesna pletizmografija
 • Difuzijski kapacitet pluća
 • Frakcija izdahnutog NO (FeNO) test
 • ABS
 • Alergološko testiranje (inhalacijski alergeni)

Ordinacija za funkcionalnu plućnu dijagnostiku Klenovnik

 • Ergospirometrija
 • Spirometrija s farmakodinamskim testom
 • Tjelesna pletizmografija
 • Difuzijski kapacitet pluća
 • Nespecifični provokativni bronhalni test (metakolinski test)
 • Test progrsivnog opterećenja hodom (6MWT)
 • ABS
 • Frakcija izdahnutog NO (FeNO) test

Ordinacija za bronhoskopiju i invazivnu plućnu dijagnostiku

Ordinacija za alergološku dijagnostiku

Alergološko testiranje (inhalacijski alergeni)

Ordinacija za kardiološku dijagnostiku

 • EKG
 • Holter EKG-a
 • Holter RR-a
 • Ergometrija

Kabinet za plućnu rehabilitaciju i fizikalnu medicinu

 • Respiratorne vježbe
 • Respifit

Dnevna bolnica

Laboratorij za mikrobiološku dijagnostiku Klenovnik

Medicinsko biokemijski laboratorij Klenovnik

RTG dijagnostika

 • RTG srca i pluća

UZV dijagnostika

 • CD karotida i vertebralnih arterija
 • Kardiološki UZV (UZV srca)

KONTAKTI

Telefonska centrala:
Tel: 042 / 390-200
Fax: 042/763-316

Radno vrijeme tel. centrale: 
Ponedjeljak – petak: 06:00 – 14:00 sati

Izvan radnog vremena telefonske centrale molimo zvati direktne brojeve bolničkih odjela.

Odjel za pulmologiju I

Sestrinska ambulanta – 042 / 390-229

Odjel za pulmologiju II

Sestrinska ambulanta – 042 / 390-236

Odjel za pulmologiju i TBC

Sestrinska ambulanta – 042 / 390-259

Odjel za pulmologiju i rezistentnu TBC II

Sestrinska ambulanta – 042 / 390-249

Odjel intezivnog liječenja s jedinicom za mehaničku potporu disanja

Sestrinska ambulanta – 042 / 390-228

Ambulanta za prijem bolesnika

Tel:  042/390-213
Ponedjeljak - petak: 07:00 – 22:00 sati
Subota i nedjelja: 07:00 – 15:00 sati

Prijemna kancelarija

Tel: 042 / 390-212
Ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00 sati

Socijalna služba

Tel: 042 / 390-216
Ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00 sati