Naslovnica Organizacijska struktura Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Karta bolničkog kruga

PROČELNIK SLUŽBE

Tatjana Jurkin Vnučec

dr.med.internist, subspecijalist kardiologije

GLAVNI TEHNIČAR

Ivan Tuk

mag.med.techn.

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE I

VODITELJ ODJELA

Vladimir Vukšić

dr.med.internist,nefrolog

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE I

glavna sestra

Dijana Hereković

bacc.med.techn.

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE II

VODITELJ ODJELA

Valerija Horvat Marelja

dr.med.spec.fizijatar

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE II

glavna sestra

Mirela Blaži

bacc.med.techn.

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE III

VODITELJ ODJELA

Josip Sekovanić

dr.med. spec.neurolog

ODJEL PALIJATIVNE SKRBI

VODITELJ ODJELA

Tatjana Jurkin Vnučec

dr.med.internist,subspecijalist kardiologije

ODJEL PALIJATIVNE SKRBI

glavna sestra

Jadranka Golub

bacc.med.techn.

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE III

GLAVNA SESTRA

Jadranka Sekovanić

bacc.med.techn.

NARUČIVANJE PACIJENATA

U Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje se obavljaju narudžbe za bolničko liječenje, specijalistički ili subspecijalistički pregled te dijagnostičke pretrage uz izdavanje potvrde o narudžbi.

Narudžbe se vrše:

 • osobno (pacijent ili osoba koju on ovlasti); Prijemna ambulanta/kancelarija: radno vrijeme je od ponedjeljka do petka, od 07:00-15:00
 • putem elektronske pošte na adresu narucivanje-nm@obv.hr,
 • putem faksa na broj: 042/406 234.

Kod naručivanja treba obavezno donijeti:

 • uputnicu i zdravstvenu iskaznicu ili presliku istih
 • iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja ili oslobođenja od participacije (ako ih pacijent posjeduje)
 • podatke o osobi za kontakt s telefonskim brojem na koje može Bolnica obavijestiti o datumu narudžbe

Detaljnije informacije se mogu dobiti na broj (042) 406 248.

NAPOMENA: Kod naručivanja na specijalistički pregled ili dijagnostičku pretragu dobit ćete točan datum i vrijeme pregleda/pretrage. Ujedno ćete dobiti detaljne upute o pripremi koja je potrebna da bi se određena dijagnostička pretraga mogla kvalitetno učiniti ili o uzimanju lijekova prije dijagnostičke pretrage.

Vrijeme čekanja na specijalistički pregled ili dijagnostičku pretragu ovisi o listi čekanja.

Prijemna ambulanta
Pon-Pet: 07 - 15h
Tel: (042) 406 248
Email: narucivanje-nm@obv.hr

Prijemna kancelarija
Pon-Pet: 07 - 15h
Telefon: (042) 406 236
Fax.: (042) 406 234
Email: narucivanje-nm@obv.hr

Specijalističke ambulante
Pon-Pet: 07 - 15h

Ambulante za dijagnostičke pretrage
Pon-Pet: 08 do 12h

 • Gastroenterološka amb., endoskopija probavnog trakta i internistički UZV: (042) 406 231
 • Kardiološka (Holter, Ergometrija, ECHO srca): (042) 406 213
 • Neurološka (EMNG): (042) 406 232
 • Neurološka (EEG): (042) 406 232
 • RTG: (042) 406 205rtg-nm@obv.hr
 • UZV
  • Za UZV pregled se može naručiti u bolnici osobno kod dr. Fištrek
   ili na broj 0989841271, (Pon-Pet: od 12-14h), rtg-nm@obv.hr.
  • UZV Abdomena (jetra, žučni mjehur, slezena, gušteraća, bubrezi, mokraćni mjehur, prostata)
  • UZV Urotrakta (bubrezi, mokraćni mjehur, prostata)
  • UZV i CD Testisa
  • UZV i CD Dojki
  • CD Arterija
  • CD Vena
  • CD Karotida
  • CD Renalnih arterija 
  • UZV Vrata (štitnjača,žlijezde slinovnice,limfni čvorovi)
  • UZV i CD Štitnjače
  • UZV Aksila
  • UZV Prepona
  • UZV Osteomuskularnog sustava
  • UZV Dječjih kukova

Hematološko - biokemijski laboratorij
Pon-Pet: 08-16h
(042) 406 235

Laboratorij za ispitivanje funkcije disanja
Pon-Pet: 08-16h
(042) 406 262

Fizikalna medicina i rehabilitacija
(042) 406 246

NARUČIVANJE NA BOLNIČKO LIJEČENJE I PRIJEM

Naručivanje na bolničko liječenje dogovara se isključivo putem Prijemne  ambulante (tel. 042/406-248, fax. 042/406-234, e-mail: narucivanje-nm@obv.hr). Radno vrijeme Prijemne ambulante je od ponedjeljka do petka, od 07:00-15:00 sati.

BOLNICA NE VRŠI HITAN PRIJEM BOLESNIKA, za hitan prijem potrebno je bolesnika uputiti u Opću bolnicu Varaždin.

Za premještaje iz drugih Bolnica potrebno je priložiti / faksirati:

 • Epikrizu sa sadašnjim stanjem, komorbiditetima, terapijom i zadnjim lab.nalazima (eventualno mikrobiološki nalazi)
 • Matični list      
 • Uputnicu sa adekvatnom dijagnozom

Za prijeme od kuće potrebno je priložiti/faksirati:

 • Medicinsku dokumentaciju sa kontakt podacima bolesnika ili skrbnika
 • Uputnicu

Bolnica zadržava pravo izmjene datuma prijema u slučaju izvanrednih okolnosti.

U slučaju odustajanja od dolaska u Bolnicu iz bilo kojih razloga, molimo Vas da nas obavijestite na isti broj kako bi slijedeći bolesnik s liste predbilježbi bio primljen ranije.

Kod dolaska u Bolnicu bolesnik mora imati:

 • propisanu bolničku uputnicu izabranog liječnika opće medicine
 • osobnu iskaznicu
 • važeću zdravstvenu iskaznicu
 • ako posjeduje iskaznicu za oslobođenje od plaćanja participacije ili karticu dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • stariju medicinsku dokumentaciju
 • pribor za osobnu higijenu

KONTAKTI

1. ODJEL PRODUŽENOG LIJEČENJA

ODJEL I

ODJEL II

ODJEL III

2. ODJEL PALIJATIVNE SKRBI

3. CENTAR ZA HEMODIJALIZU

4. SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SPECIJALISTIČKA DIJAGNOSTIKA

5. BOLNIČKI ODSJEK ZA ZBRINJAVANJE OSOBA STARIJE DOBI UZ OSOBNO PLAĆANJE:

BOLNIČKA DJELATNOST

Bolnička zdravstvena djelatnost se sastoji od Odjela produženog liječenja, Odjela palijativne skrbi te Centra za hemodijalizu.

 •  Odjel I -  smješten je na prvom katu lijevog krila Bolnice, s ukupno 35 bolesničkih postelja. Primaju se većinom internistički pacijenti te pacijenti na kroničnom programu hemodijalize obzirom da je Odjel povezan sa Centrom za hemodijalizu koji se nalazi u prizemlju zgrade. 
 • Odjel II -  nalazi se na dvije etaže (IIA i IIB) u desnom krilu Bolnice sa ukupno 50  bolesničkih postelja. Primaju se većinom kiruršk,  traumatološki te internistički pacijenti. 
 • Odjel III – nalazi se na drugom katu lijevog krila Bolnice, sadrži 35 bolesničke postelje. Primaju se neurološki pacijenti kojima je potrebno produljeno liječenje.
 • Odjel palijativne skrbi – smješten u novom centralnom spojnom objektu na 3 etaže i 2 polukata, sa ukupno 72 bolesničke postelje. Primaju se pacijenti sa potrebom palijativne skrbi.
 • Odjel palijative B – smješten na drugom katu desnog krila Bolnice, sa kapacitetom 20 bolesničkih postelja.

Osim bolničkih kreveta ugovorenih sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, postoji i Bolnički odsjek za zbrinjavanje osoba starije dobi uz osobno plaćanje sa 20 mjesta.

Vrijeme posjeta i informacije

Informacije o Odjelu na koji je bolesnik primljen mogu se dobiti u Prijemnoj ambulanti (tel. 042 / 406-248) u vremenu 7-15h.

Informacije o bolesnicima mogu se dobiti od njihovih liječnika u vremenu između 13 i 14.30h ili prema dogovoru s liječnikom. 

Detaljne informacije o stanju bolesnika se NE MOGU dobiti putem telefona ili od medicinske  sestre na odjelu.

Vrijeme posjeta

Posjete su dozvoljene radnim danom od 14 do 16 sati, neradnim danom, vikendom i praznicima – od 13 do 16 sati. Izvan tog vremena posjete su dozvoljene samo iznimno i to uz odobrenje liječnika ili med. sestre na odjelu.

POLIKLINIČKA DJELATNOST

Specijalističke i polikliničke ambulante su smještene u prizemlju dvorca Erdody.

Ambulantni pregledi:

Za specijalistički pregled potrebno je nazvati odgovarajuću specijalističku ambulantu radi termina pregleda.

U slučaju odustajanja od dolaska na pregled iz bilo kojih razloga, molimo Vas da nas obavijestite na isti broj kako bi slijedeći bolesnik s liste predbilježbi bio pozvan ranije.

Kod dolaska na specijalistički pregled potrebno je imati Uputnicu za specijalistički pregled od liječnika OM, raniju medicinsku dokumentaciju te osnovne laboratorijske i ostale nalaze (ne starije od 1 mj.), a za kontrolni pregled  uz uputnicu, i raniju povijest bolesti te tražene nalaze.

Raspored rada pojedinih ambulanti:

 • Kardiološka: ponedjeljak – petak: 09-13h
 • Pulmološka:  ponedjeljak – petak: 10-12h
 • Internistička: ponedjeljak – petak: 09-13h
 • Neurološka: ponedjeljak – petak: 09-13h
 • Gastroenterološka: utorak i srijeda: 08-13h
 • Amb.fizikalne medicine: ponedjeljak – petak: 09-13h

Dijagnostičke pretrage:

Za dijagnostički postupak potrebno je nazvati odgovarajuću dijagnostičku ambulantu radi termina dolaska.

U slučaju odustajanja od dolaska iz bilo kojih razloga, molimo Vas da nas obavijestite na isti broj kako bi slijedeći bolesnik s liste predbilježbi bio pozvan ranije.

Kod dolaska na dijagnostičku pretragu bolesnik sa sobom mora imati propisanu Uputnicu liječnika obiteljske medicine, a po potrebi i dodatnu med. dokumentaciju (npr. za ergometrijsko testiranje nalaz specijaliste interniste ili kardiologa). Kod pojedinih, rizičnijih pretraga bit ćete zamoljeni da potpišete Obaviješteni pristanak za dijagnostičku pretragu uz adekvatnu pripremu za koju ćete biti upućeni.

Hematološko – biokemijski laboratorij

 • UZIMANJE UZORAKA:  od 07-9h
 • IZDAVANJE NALAZA:   od 14-15h

 POPIS DJELATNOSTI

1. Internistička djelatnost:

 • Internistička ambulanta - pregled
 • Gastroenterološka ambulanta - pregled
 • Ambulanta za EKG
 • Internistički UZV (abdomen)

2. Kardiološka djelatnost:

 • Kardiološka ambulanta
 • Ambulanta za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku: 
 1. Ergometrija
 2. Holter EKG i Holter RR
 3. EKG
 4. ECHO srca

3. Endoskopija s uzimanjem materijala za PHD:

 • Ezofagogastroduodenoskopija
 • Kolonoskopija

4. Pulmološka djelatnost:

 • Pulmološka ambulanta
 • Laboratorij za ispitivanje funkcije disanja:
 • Spirometrija, krivulja protok / volumena, tjelesna pletizmografija, bronhodilatatorski testovi, ABS, PAAK

5. Alergološka ambulanta:

 • Kožna testiranja
 • Hiposenzibilizacija

6. Neurološka djelatnost:

 • Neurološka ambulanta
 • EMNG
 • EEG
 • UZV karotida i VA

7. Radiološko - ultrazvučna djelatnost:

 • Radiografija
 1. snimanje kostiju u dvije projekcije
 2. slojevite snimke sustava za kretanje
 3. specijalne snimke i funkcionalne snimke kostiju
 4. snimanje prsnih organa u jednom i dva smijera
 5. telerentgensko snimanje srca u dva smjera
 6. nativna snimka bubrega i mokraćnog mjehura
 • Fluoroskopije
 1. fluoroskopija prsnih organa
 2. fluoroskopija ili snimanje abdomena na prazno
 3. slikanje prsnih organa sa fluoroskopijom
 4. fluoroskopija jednjaka sa ciljanim snimkama
 5. fluoroskopija želuca i dvanaesterca s ciljanim snimkama
 6. pasaža crijeva - fluoroskopija i snimanje
 • Tomografija
 1. dubinsko snimanje u slojevima
 • Ultrazvuk
 1. UZV abdomena
 2. UZV dojke
 3. UZV štitnjače
 4. UZV ramena
 5. UZV koljena
 6. UZV aksila i supraklavikularnih regija
 7. UZV prepona
 8. Color doppler vratnih krvnih žila
 9. Color doppler arterija i vena gornjih i donjih udova
 10. Color doppler jetre i splenoportalne osovine
 11. Color doppler aorte i visceralnih krvnih žila
 12. Color doppler renalnih krvnih žila i bubrega
 13. UZV i Color doppler testisa

8. Hematološko - biokemijska djelatnost

 • Hematološke pretrage, CRP, koagulacija
 • Biokemijske pretrage

9. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije

 • Ultrazvuk terapija
 • Magnetoterapija
 • Infra crvena terapeutska lampa
 • Elektroterapija
 • Dynatron
 • Interferentne struje
 • Elektrostimulacija
 • Tens
 • Medicinska masaža
 • Kineziterapija (individualne vježbe, grupne vježbe, suspenzije)
 • Parafin (rukavice, oblozi)

10. Centar za hemodijalizu

POVIJEST BOLNICE

Utvrđeni grad Greben jedan je od najvećih srednjovjekovnih gradova. Vjerojatno je izgrađen u 12. stoljeću, a prvi puta se spominje početkom 13. stoljeća. Nakon niza vlasnika početkom 18. stoljeća Greben-grad je prešao u posjed grofova Erdödy. Kada je 1710. godine nakon potresa, u požaru, izgorjelo krovište utvrde Greben-grad, vlasnici su se spustili sa zelenih obronaka Ivančice u dolinu, gdje su nedaleko rijeke Bednje sagradili novi majur- Marof.

Tek kasnije, na brežuljku u blizini tog mjesta sagradili su lijepi, ranobarokni, jednokatni, četverokutni dvor s unutrašnjim dvorištem. Ljudevit grof Erdödy graditelj je dvorca i osnivač Novog Marofa. Od kada je izgrađen, 1776. godine pa do 1923. godine dvorac je bio u vlasništvu grofova Erdödy. Grofica Lujza, supruga grofa Rudolfa Erdödy bila je velika dobrotvorka seljaka, sirotinje i djece ovog kraja.

Na raskršću državne i kotarske ceste, koja vodi prema mjestu Ljubešćica, u Možđencu, u zgradi sagrađenoj 1780. godine, grofica je osnovala 1890. godine privatnu karitativnu ustanovu, uređenu bolnicu s 20 kreveta te pripadajućom ambulantom.

Na istočnom zidu zgrade stajala je mramorna ploča, koja danas stoji na ulazu, tj. u atriju dvorca. Na njoj piše "U SAZNANJU SPAS" 1890.

Po završetku I. svjetskog rata provedena je agrarna reforma, grof Erdödy postepeno je rasprodao svoje majure, a među njima i vlastelinstvo Greben Novi Marof, koje su prodali Zemaljskoj zakladi za suzbijanje tuberkuloze u Zagrebu.

Tako je u njemu, 1925. godine, otvoreno "Zemaljsko lječilište za slabunjavu djecu", koje je djelovalo samo nekoliko mjeseci. Grof Rudolf Erdödy s obitelji iselio se iz Hrvatske. Nakon odlaska grofova Erdödy, u dvorcu su bili smješteni  najprije ratni invalidi, a zatim ratna siročad.

Odlukom tadašnjeg načelnika kabineta Ministarstva zdravlja, dr. Andrije Štampara 10.12.1926. godine u dvorcu je otvoren sanatorij za plućne bolesnike pod imenom "Državno lječilište za tuberkulozne bolesnike".

Uz objekt dvorca nalazilo se nekoliko gospodarskih zgrada, vrtovi i perivoj. Perivoj je oblikovan potkraj 18. stoljeća od postojeće šume hrasta kitnjaka i običnog graba. U početku je u dvorcu bilo smješteno samo 40 bolesničkih kreveta, a 1927. godine otvoreno je još 20 kreveta u dvorišnoj zgradi.

Od jeseni 1927. do polovice 1928. godine sagrađen je novi zidano-drveni objekt za smještaj i liječenje bolesnika, tzv. "Deckerova baraka" u kojem je bilo smješteno još 70 kreveta.

U sklopu Lječilišta nalazio se laboratorij i ljekarna, a koncem 1928. godine nabavljen je prvi RTG-aparat.

Dovršetkom izgradnje tri nova paviljona (ženski - 1947.g., muški - 1952.g. i mali - 1957.g.) kapacitet se proširuje na 420 kreveta. 1958. godine obnavlja se Dvorišna zgrada koja je izgrađena 1776. godine kada i dvorac. 1967. godine izgrađena je zgrada koja je 1977. godine prenamijenjena u novu kuhinju. 1989.- 1990. godine gradi se nova praonica rublja s ložionom, a 1979. godine kisik - stanica. 1990. godine dograđuje se mrtvačnica, 1991. godine Nadbiskup zagrebački, uzoriti kardinal Franjo Kuharić otvorio je i posvetio novu kapelicu u prizemlju dvorca koja je nastavila rad dotadašnje kućne kapelice. 1999. godine otvoren je Odjel za zbrinjavanje osoba starije životne dobi uz osobno plaćanje. 2001. godine u parku ispred zgrade dvorca postavlja se pil Blažene Djevice Marije - Gospe od zdravlja. 2002. godine otvara se Centar za hemodijalizu, a 2004. godine gradi se nova porta i parkiralište na južnom ulazu u Bolnicu.

Promjenom strukture bolesnika mijenjao se i naziv bolnice, pa je tako 1946. godine ustanova promijenila ime u Zemaljsko lječilište Novi Marof. Od 1949. godine naziv bolnice je Bolnica za tuberkulozu pluća i plućne bolesti. 1979. godine ime bolnice se mijenja u Bolnica za plućne bolesti, TBC i kronične bolesti, potom Specijalna bolnica za kronične bolesti Novi Marof.

Od 01.01.2014. Specijalna bolnica u Novom Marofu je zajedno sa Specijalnom bolnicom za plućne bolesti u Klenovniku  administrativno spojena sa Općom bolnicom Varaždin te je danas jedna od Službi OB Varaždin.

07.09.2018. je otvorena zgrada novog spojnog objekta sa ukupno 72 kreveta za palijativnu skrb,  izgrađen i opremljen bespovratnim sredstvima Europske unije čime je Bolnica u Novom Marofu postala najveći i najmoderniji centar za palijativnu skrb u Hrvatskoj sa ukupno 89 bolničkih kreveta.

Sadašnji naziv Bolnice je Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb OB Varaždin.