Naslovnica Organizacijska struktura Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Karta bolničkog kruga

PROČELNICA SLUŽBE

Valerija Horvat-Marelja

dr.med.univ.spec. fizijatar

GLAVNI TEHNIČAR

Ivan Tuk

mag.med.techn.

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE I

VODITELJ ODJELA

Josip Prtorić

dr.med.internist, uža spec. kardiologija

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE I

glavna sestra

Dijana Hereković

mag.med.techn.

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE II

VODITELJ ODJELA

Valerija Horvat Marelja

dr.med.univ.spec.fizijatar

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE II

glavna sestra

Mirela Blaži

mag.med.techn.

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE III

VODITELJ ODJELA

Tihomir Pintarec

dr.med. spec.neurologije

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE III

GLAVNA SESTRA

Katarina Alvađ

univ.mag.med.techn.

ODJEL PALIJATIVNE SKRBI

VODITELJ ODJELA

Martina Markunović Sekovanić

dr.med. spec. internist, uža spec. kardiologija

ODJEL PALIJATIVNE SKRBI

glavna sestra

Dijana Kropek

mag.med.techn.

NARUČIVANJE PACIJENATA

U Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje se obavljaju narudžbe za bolničko liječenje, specijalistički ili subspecijalistički pregled te dijagnostičke pretrage uz izdavanje potvrde o narudžbi.

Narudžbe se vrše:

 • osobno (pacijent ili osoba koju on ovlasti); Prijemna ambulanta/kancelarija: radno vrijeme je od ponedjeljka do petka, od 07:00-15:00
 • putem elektronske pošte na adresu [email protected],
 • putem faksa na broj: 042/406 234.

Kod naručivanja treba obavezno donijeti:

 • uputnicu i zdravstvenu iskaznicu ili presliku istih
 • iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja ili oslobođenja od participacije (ako ih pacijent posjeduje)
 • podatke o osobi za kontakt s telefonskim brojem na koje može Bolnica obavijestiti o datumu narudžbe

Detaljnije informacije se mogu dobiti na broj (042) 406 248.

NAPOMENA: Kod naručivanja na specijalistički pregled ili dijagnostičku pretragu dobit ćete točan datum i vrijeme pregleda/pretrage. Ujedno ćete dobiti detaljne upute o pripremi koja je potrebna da bi se određena dijagnostička pretraga mogla kvalitetno učiniti ili o uzimanju lijekova prije dijagnostičke pretrage.

Vrijeme čekanja na specijalistički pregled ili dijagnostičku pretragu ovisi o listi čekanja.

Prijemna ambulanta
Pon-Pet: 07 - 15h
Tel: (042) 406 248
Email: [email protected]

Prijemna kancelarija
Pon-Pet: 07 - 15h
Telefon: (042) 406 236
Fax.: (042) 406 234
Email: [email protected]

Specijalističke ambulante
Pon-Pet: 07 - 15h

Ambulante za dijagnostičke pretrage
Pon-Pet: 08 do 12h

 

 

Naručivanje za RTG snimanje isključivo putem sustava e - naručivanja kod liječnika primarne zdravstvene zaštite. 

Naručivanja za COLOR DOPPLER na broj telefona 042/406 236.

 • RTG
 • za ispod navedene preglede (kod dr. Vartušek) možete se naručiti radnim danom od 12:00-14:00 h na broj telefona: 042/406 205 ili 099 4935926
  • CD Arterija
  • CD Vena
  • CD Karotida
  • CD Renalnih arterija 
  • UZV Osteomuskularnog sustava

Hematološko - biokemijski laboratorij
Pon-Pet: 08-16h
(042) 406 235

Laboratorij za ispitivanje funkcije disanja
Pon-Pet: 08-16h
(042) 406 262

Fizikalna medicina i rehabilitacija
(042) 406 246

Psihološki kabinet

(042) 406-238 (zvati nakon 12 sati) ili e-mailom na [email protected]

 

NARUČIVANJE NA BOLNIČKO LIJEČENJE I PRIJEM

Naručivanje na bolničko liječenje dogovara se isključivo putem Prijemne  ambulante (tel. 042/406-248, fax. 042/406-234, e-mail: [email protected]). Radno vrijeme Prijemne ambulante je od ponedjeljka do petka, od 07:00-15:00 sati.

BOLNICA NE VRŠI HITAN PRIJEM BOLESNIKA, za hitan prijem potrebno je bolesnika uputiti u Opću bolnicu Varaždin.

Za premještaje iz drugih Bolnica potrebno je priložiti / faksirati:

 • Epikrizu sa sadašnjim stanjem, komorbiditetima, terapijom i zadnjim lab.nalazima (eventualno mikrobiološki nalazi)
 • Matični list      
 • Uputnicu sa adekvatnom dijagnozom

Za prijeme od kuće potrebno je priložiti/faksirati:

 • Medicinsku dokumentaciju sa kontakt podacima bolesnika ili skrbnika
 • Uputnicu

Bolnica zadržava pravo izmjene datuma prijema u slučaju izvanrednih okolnosti.

U slučaju odustajanja od dolaska u Bolnicu iz bilo kojih razloga, molimo Vas da nas obavijestite na isti broj kako bi slijedeći bolesnik s liste predbilježbi bio primljen ranije.

Kod dolaska u Bolnicu bolesnik mora imati:

 • propisanu bolničku uputnicu izabranog liječnika opće medicine
 • osobnu iskaznicu
 • važeću zdravstvenu iskaznicu
 • ako posjeduje iskaznicu za oslobođenje od plaćanja participacije ili karticu dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • stariju medicinsku dokumentaciju
 • pribor za osobnu higijenu

Kolonoskopija - priprema

Gastroskopija - priprema

UZV - priprema

KONTAKTI

1. ODJEL PRODUŽENOG LIJEČENJA

ODJEL I

 • Ambulanta: (042) 406 203
 • Tatjana Jurkin Vnučec, dr.med.,spec.interne medicine,subspec. kardiologije(voditeljica Odjela): (042) 406 203
 • Glavna sestra Odjela Dijana Hereković, mag.med.techn.: (042) 406 203
 • Josip Prtorić, dr.med., spec.interne medicine,subspec. kardiologije(042) 406 216

ODJEL II

 • Ambulanta IIA (prizemlje): (042) 406 202
 • Valerija Horvat Marelja, dr.med.,univ.spec. fizikalne medicine i rehabilitacije(voditeljica Odjela): (042) 406 219
 • Glavna sestra Odjela Mirela Blaži, bacc.med.techn.: (042) 406 202
 • Josip Koren. dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije(042) 406 288

ODJEL III

 • Ambulanta: (042) 406 224
 • Sandra Kocijan, dr.med.,spec.opće interne medicine, subspec.endokrinologije i dijabetologije(042) 406 218
 • Glavna sestra Odjela Katarina Alvađ, bacc.med.techn.: (042) 406 224
 • Tihomir Pintarec, dr.med.,spec. neurolog (voditelj Odjela):  (042) 406 228

2. ODJEL PALIJATIVNE SKRBI

 • Info pult prizemlje: (042) 629 457
 • Ambulanta 1. kat: (042) 629 461
 • Ambulanta 2. kat: (042) 629 465
 • Glavna sestra Odjela - Dijana Kropek, mag.med.techn. : (042) 406 244
 • Mladen Juraga, dr.med.,spec. opće interne medicine, subspec. kardiologije:  (042) 406 244
 • Martina Markunović Sekovanić, dr.med.,spec.opće interne medicine, subspec. kardiologije (voditeljica Odjela):  (042) 406 242
 • Aleksandra Moslavac, dr.med., FEBPRM: (042) 629 460
 • Silvija Svrtan, dr.med., spec. gastroenterologije: (042) 406 239
 • prim. dr.sc. Saša Moslavac, dr.med., Senior FEBPRM: (042) 406 245
 • Ladislav Gradeček, dr.med., spec. psihijatrije, subspec. psihoterapije: (042)  629 464

3. CENTAR ZA HEMODIJALIZU

4. SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SPECIJALISTIČKA DIJAGNOSTIKA

5. BOLNIČKI ODSJEK ZA ZBRINJAVANJE OSOBA STARIJE DOBI UZ OSOBNO PLAĆANJE:

BOLNIČKA DJELATNOST

Bolnička zdravstvena djelatnost se sastoji od Odjela produženog liječenja, Odjela palijativne skrbi te Centra za hemodijalizu.

 • Odjel I -  smješten je na prvom katu lijevog krila Bolnice, s ukupno 35 bolesničkih postelja. Primaju se većinom internistički pacijenti te pacijenti na kroničnom programu hemodijalize obzirom da je Odjel povezan sa Centrom za hemodijalizu koji se nalazi u prizemlju zgrade. 
 • Odjel II -  nalazi se na dvije etaže (IIA i IIB) u desnom krilu Bolnice sa ukupno 50  bolesničkih postelja. Primaju se većinom kirurški,  traumatološki te internistički pacijenti. 
 • Odjel III – nalazi se na drugom katu lijevog krila Bolnice, sadrži 35 bolesničke postelje. Primaju se neurološki pacijenti kojima je potrebno produljeno liječenje.
 • Odjel palijativne skrbi – smješten u novom centralnom spojnom objektu na 3 etaže i 2 polukata, sa ukupno 72 bolesničke postelje. Primaju se pacijenti sa potrebom palijativne skrbi.
 • Odjel palijative B – smješten na drugom katu desnog krila Bolnice, sa kapacitetom 20 bolesničkih postelja.

Osim bolničkih kreveta ugovorenih sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, postoji i Bolnički odsjek za zbrinjavanje osoba starije dobi uz osobno plaćanje sa 20 mjesta.

Vrijeme posjeta i informacije

Informacije o Odjelu na koji je bolesnik primljen mogu se dobiti u Prijemnoj ambulanti (tel. 042 / 406-248) u vremenu 7-15h.

Informacije o bolesnicima mogu se dobiti od njihovih liječnika u vremenu između 13 i 14.30h ili prema dogovoru s liječnikom. 

Detaljne informacije o stanju bolesnika se NE MOGU dobiti putem telefona ili od medicinske  sestre na odjelu.

Vrijeme posjeta

Posjete su dozvoljene radnim danom od 13 do 15 sati, neradnim danom, vikendom i praznicima – od 13 do 16 sati. Izvan tog vremena posjete su dozvoljene samo iznimno i to uz odobrenje liječnika ili med. sestre na odjelu.

POLIKLINIČKA DJELATNOST

Specijalističke i polikliničke ambulante su smještene u prizemlju dvorca Erdody.

Ambulantni pregledi:

Za specijalistički pregled potrebno je nazvati odgovarajuću specijalističku ambulantu radi termina pregleda.

U slučaju odustajanja od dolaska na pregled iz bilo kojih razloga, molimo Vas da nas obavijestite na isti broj kako bi slijedeći bolesnik s liste predbilježbi bio pozvan ranije.

Kod dolaska na specijalistički pregled potrebno je imati Uputnicu za specijalistički pregled od liječnika OM, raniju medicinsku dokumentaciju te osnovne laboratorijske i ostale nalaze (ne starije od 1 mj.), a za kontrolni pregled  uz uputnicu, i raniju povijest bolesti te tražene nalaze.

Raspored rada pojedinih ambulanti:

 • Kardiološka: ponedjeljak – petak: 09-13h
 • Internistička: ponedjeljak – petak: 09-13h
 • Neurološka: ponedjeljak – petak: 09-13h
 • Gastroenterološka: utorak i srijeda: 08-13h
 • Amb.fizikalne medicine: ponedjeljak – petak: 09-13h
 • Psihološki kabinet: ponedjeljak – petak: 09-13h
 • Endokrinološka ambulanta: srijeda 08-14h i četvrtak 12:30-14:30h
 • Psihijatrijska ambulanta: ponedjeljak 08-12h i četvrtak 08-12h

Dijagnostičke pretrage:

Za dijagnostički postupak potrebno je nazvati odgovarajuću dijagnostičku ambulantu radi termina dolaska.

U slučaju odustajanja od dolaska iz bilo kojih razloga, molimo Vas da nas obavijestite na isti broj kako bi slijedeći bolesnik s liste predbilježbi bio pozvan ranije.

Kod dolaska na dijagnostičku pretragu bolesnik sa sobom mora imati propisanu Uputnicu liječnika obiteljske medicine, a po potrebi i dodatnu med. dokumentaciju (npr. za ergometrijsko testiranje nalaz specijaliste interniste ili kardiologa). Kod pojedinih, rizičnijih pretraga bit ćete zamoljeni da potpišete Obaviješteni pristanak za dijagnostičku pretragu uz adekvatnu pripremu za koju ćete biti upućeni.

Hematološko – biokemijski laboratorij

 • UZIMANJE UZORAKA:  od 07-9h
 • IZDAVANJE NALAZA:   od 14-15h

 POPIS DJELATNOSTI

1. Internistička djelatnost:

 • Internistička ambulanta - pregled
 • Gastroenterološka ambulanta - pregled
 • Ambulanta za EKG
 • Internistički UZV (abdomen)
 • Endokrinološka-dijabetološka djelatnost

2. Kardiološka djelatnost:

 • Kardiološka ambulanta
 • Ambulanta za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku: 
 1. Ergometrija
 2. Holter EKG i Holter RR
 3. EKG
 4. ECHO srca

3. Endoskopija s uzimanjem materijala za PHD:

 • Ezofagogastroduodenoskopija
 • Kolonoskopija

4. Pulmološka djelatnost:

 • Pulmološka ambulanta
 • Laboratorij za ispitivanje funkcije disanja:
 • Spirometrija, krivulja protok / volumena, tjelesna pletizmografija, bronhodilatatorski testovi, ABS, PAAK

5. Neurološka djelatnost:

 • Neurološka ambulanta
 • EMNG
 • EEG
 • UZV karotida i VA

6. Radiološko - ultrazvučna djelatnost:

 • Radiografija
 1. snimanje kostiju u dvije projekcije
 2. slojevite snimke sustava za kretanje
 3. specijalne snimke i funkcionalne snimke kostiju
 4. snimanje prsnih organa u jednom i dva smijera
 5. telerentgensko snimanje srca u dva smjera
 6. nativna snimka bubrega i mokraćnog mjehura
 • Fluoroskopije
 1. fluoroskopija prsnih organa
 2. fluoroskopija ili snimanje abdomena na prazno
 3. slikanje prsnih organa sa fluoroskopijom
 4. fluoroskopija jednjaka sa ciljanim snimkama
 5. fluoroskopija želuca i dvanaesterca s ciljanim snimkama
 6. pasaža crijeva - fluoroskopija i snimanje
 • Tomografija
 1. dubinsko snimanje u slojevima

7. Hematološko - biokemijska djelatnost

 • Hematološke pretrage, CRP, koagulacija
 • Biokemijske pretrage

8. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije

 • Ultrazvuk terapija
 • Magnetoterapija
 • Infra crvena terapeutska lampa
 • Elektroterapija
 • Dynatron
 • Interferentne struje
 • Elektrostimulacija
 • Tens
 • Medicinska masaža
 • Kineziterapija (individualne vježbe, grupne vježbe, suspenzije)
 • Parafin (rukavice, oblozi)

9. Centar za hemodijalizu

10. Psihološka djelatnost:

 •  psihodijagnostička obrada
 •  psihološko savjetovanje/edukacija/drugi tretmani

POVIJEST BOLNICE

Utvrđeni grad Greben jedan je od najvećih srednjovjekovnih gradova. Vjerojatno je izgrađen u 12. stoljeću, a prvi puta se spominje početkom 13. stoljeća. Nakon niza vlasnika početkom 18. stoljeća Greben-grad je prešao u posjed grofova Erdödy. Kada je 1710. godine nakon potresa, u požaru, izgorjelo krovište utvrde Greben-grad, vlasnici su se spustili sa zelenih obronaka Ivančice u dolinu, gdje su nedaleko rijeke Bednje sagradili novi majur- Marof.

Tek kasnije, na brežuljku u blizini tog mjesta sagradili su lijepi, ranobarokni, jednokatni, četverokutni dvor s unutrašnjim dvorištem. Ljudevit grof Erdödy graditelj je dvorca i osnivač Novog Marofa. Od kada je izgrađen, 1776. godine pa do 1923. godine dvorac je bio u vlasništvu grofova Erdödy. Grofica Lujza, supruga grofa Rudolfa Erdödy bila je velika dobrotvorka seljaka, sirotinje i djece ovog kraja.

Na raskršću državne i kotarske ceste, koja vodi prema mjestu Ljubešćica, u Možđencu, u zgradi sagrađenoj 1780. godine, grofica je osnovala 1890. godine privatnu karitativnu ustanovu, uređenu bolnicu s 20 kreveta te pripadajućom ambulantom.

Na istočnom zidu zgrade stajala je mramorna ploča, koja danas stoji na ulazu, tj. u atriju dvorca. Na njoj piše "U SAZNANJU SPAS" 1890.

Po završetku I. svjetskog rata provedena je agrarna reforma, grof Erdödy postepeno je rasprodao svoje majure, a među njima i vlastelinstvo Greben Novi Marof, koje su prodali Zemaljskoj zakladi za suzbijanje tuberkuloze u Zagrebu.

Tako je u njemu, 1925. godine, otvoreno "Zemaljsko lječilište za slabunjavu djecu", koje je djelovalo samo nekoliko mjeseci. Grof Rudolf Erdödy s obitelji iselio se iz Hrvatske. Nakon odlaska grofova Erdödy, u dvorcu su bili smješteni  najprije ratni invalidi, a zatim ratna siročad.

Odlukom tadašnjeg načelnika kabineta Ministarstva zdravlja, dr. Andrije Štampara 10.12.1926. godine u dvorcu je otvoren sanatorij za plućne bolesnike pod imenom "Državno lječilište za tuberkulozne bolesnike".

Uz objekt dvorca nalazilo se nekoliko gospodarskih zgrada, vrtovi i perivoj. Perivoj je oblikovan potkraj 18. stoljeća od postojeće šume hrasta kitnjaka i običnog graba. U početku je u dvorcu bilo smješteno samo 40 bolesničkih kreveta, a 1927. godine otvoreno je još 20 kreveta u dvorišnoj zgradi.

Od jeseni 1927. do polovice 1928. godine sagrađen je novi zidano-drveni objekt za smještaj i liječenje bolesnika, tzv. "Deckerova baraka" u kojem je bilo smješteno još 70 kreveta.

U sklopu Lječilišta nalazio se laboratorij i ljekarna, a koncem 1928. godine nabavljen je prvi RTG-aparat.

Dovršetkom izgradnje tri nova paviljona (ženski - 1947.g., muški - 1952.g. i mali - 1957.g.) kapacitet se proširuje na 420 kreveta. 1958. godine obnavlja se Dvorišna zgrada koja je izgrađena 1776. godine kada i dvorac. 1967. godine izgrađena je zgrada koja je 1977. godine prenamijenjena u novu kuhinju. 1989.- 1990. godine gradi se nova praonica rublja s ložionom, a 1979. godine kisik - stanica. 1990. godine dograđuje se mrtvačnica, 1991. godine Nadbiskup zagrebački, uzoriti kardinal Franjo Kuharić otvorio je i posvetio novu kapelicu u prizemlju dvorca koja je nastavila rad dotadašnje kućne kapelice. 1999. godine otvoren je Odjel za zbrinjavanje osoba starije životne dobi uz osobno plaćanje. 2001. godine u parku ispred zgrade dvorca postavlja se pil Blažene Djevice Marije - Gospe od zdravlja. 2002. godine otvara se Centar za hemodijalizu, a 2004. godine gradi se nova porta i parkiralište na južnom ulazu u Bolnicu.

Promjenom strukture bolesnika mijenjao se i naziv bolnice, pa je tako 1946. godine ustanova promijenila ime u Zemaljsko lječilište Novi Marof. Od 1949. godine naziv bolnice je Bolnica za tuberkulozu pluća i plućne bolesti. 1979. godine ime bolnice se mijenja u Bolnica za plućne bolesti, TBC i kronične bolesti, potom Specijalna bolnica za kronične bolesti Novi Marof.

Od 01.01.2014. Specijalna bolnica u Novom Marofu je zajedno sa Specijalnom bolnicom za plućne bolesti u Klenovniku  administrativno spojena sa Općom bolnicom Varaždin te je danas jedna od Službi OB Varaždin.

07.09.2018. je otvorena zgrada novog spojnog objekta sa ukupno 72 kreveta za palijativnu skrb,  izgrađen i opremljen bespovratnim sredstvima Europske unije čime je Bolnica u Novom Marofu postala najveći i najmoderniji centar za palijativnu skrb u Hrvatskoj sa ukupno 89 bolničkih kreveta.

Sadašnji naziv Bolnice je Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb OB Varaždin.

KATALOG USLUGA

Odjel palijativne skrbi, Služba za produljeno liječenje i palijativnu skrb, Novi Marof, OB Varaždin

Odjel palijativne skrbi ima 89 palijativnih kreveta, koji su raspoređeni u dvokrevetnim sobama i 1 trokrevetnoj sobi. U sobi se nalaze moderni kreveti sa sustavom električnog podizanja kreveta te antidekubitalni madraci. Svaka soba raspolaže televizorom i kupaonicom, prilagođenom teško pokretnim bolesnicima.

Na odjelu palijativne skrbi radi 5 liječnika.

Prim. dr.sc. Saša Moslavac, dr.med., Senior FEBPRM

Mladen Juraga, spec. interne medicine, uža specijalnost iz kardiologije

Aleksandra Moslavac, dr. med., FEBPRM

Silvija Svrtan, spec. gastroenterologije

Martina Markunović Sekovanić, spec interne medicine, uže specijalnosti iz kardiologije

Osim redovnih vizita koje se provode na Odjelu 1x tjedno se provodi timska sinteza, koju vode specijalisti fizijatri, gdje se timskim pristupom svakom bolesniku omogućava najbolja moguća skrb te planira njegovo daljnje liječenje i zbrinjavanje. U sklopu tima palijativne skrbi uz navedene liječnike sudjeluju glavna sestra odjela, ambulantne medicinske sestre, socijalna radnica, radni terapeuti i fizioterapeuti, a prema potrebi u timski rad se uključuju psiholog i psihijatar.

Duhovnik dolazi prema pozivu bolesnika ili njegove obitelji.

Subspecijalistički konzilijarni pregledi se također obavljaju (konzilijarni pregled specijaliste neurologa, nefrologa ili endokrinologa).

Pisana obavijest o značenju i provođenju palijativne skrbi