''Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof'', KK.08.1.2.1.0003.

"Projekt izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin'', KK.08.1.2.03.0027 

''Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin'', KK.08.1.1.03.0005

„Energetska obnova zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin na adresi Ivana Meštrovića 1, Varaždin“, KK.04.2.1.04.0024

''Energetska obnova zgrade paviljon, ležaona i laboratorij Opće bolnice Varaždin na adresi Klenovnik 1, 42244 Klenovnik'', KK.04.2.1.04.0570

''Energetska obnova zgrade mikrobiologije i rentgena Opće bolnice Varaždin, na adresi Ivana Meštrovića bb, Varaždin '', KK.04.2.1.04.0342

''Energetska obnova zgrade psihijatrije Opće bolnice Varaždin na adresi Ivana Meštrovića 1, Varaždin'',  KK.04.2.1.04.0030