ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu upotrebu informacija

Zahtjevi za pristup informacijama Općoj bolnici Varaždin podnose se pismenim putem  na adresu Opća bolnice Varaždin, I. Meštrovića 1, 42 000 Varaždin, osobno u pisarnici Opće bolnice Varaždin ili službeniku za informiranje Opće bolnice Varaždin na e mail adresu:  [email protected]

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU TJV SUKLADNO ZPPI

Upitnik

Ostvareni postoci po cjelinama

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI 

Opća bolnica Varaždin nastoji svoju internetsku stranicu (www.obv.hr) učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

 

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice domene obv.hr.

Status usklađenosti

Internetske stranice domene obv.hr djelomično su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Pristupačnost na stranici obv.hr

Na stranici obv.hr dostupan je Omoguru Widget koji omogućuje stranici obv.hr da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

Implementacijom Omoguru Widget-a na mrežnoj stranici omogućeno je:

  • jednostavno mijenjanje veličine slova (fonta) i mrežne stranice i samim time jednostavniju navigaciju bez gubitka okolnog teksta prilikom povećavanja fonta,
  • individualna prilagodba debljine slova, slovnog razmaka i proreda teksta,
  • jednostavno mijenjanja vrste fonta klikom/dodirom u font pogodan za osobe s disleksijom,
  • postizanje dobrog kontrasta u odnosu na pozadinu cijele stranice i pozadinu svih tekstualnih okvira, te opcija promjene kontrasta.

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti stranice obv.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem kutu stranice.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je u pogledu općih zahtjeva za osiguranje pristupačnosti zbog sljedećih razloga:

Mogućnost opažanja

Korisnicima nije omogućena tekstualna alternativa ne tekstualnom sadržaju poput slika ili video materijala.

Operabilnost

Korisnicima nije omogućena optimalna navigacija sadržajem niti su pojedina područja stranica (tekstualna ili ikone) dovoljno velika i udaljena za nesmetano korištenje osobama s motoričkim poteškoćama. Na stranici ne postoji mogućnost ispravljanja grešaka pri unosu teksta, niti su određene prečice na tipkovnici i navigacija na način da se svakom elementu programa može pristupiti tipkovnicom. Fokus tj. položaj pokazivača na ekranu nije vidljiv i čitljiv čitaču ekrana niti je osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop i mobilne platforme s obzirom na to da nisu korišteni za to potrebni specifični strukturalni elementi iz HTML5 standarda.

Podizanje razine pristupačnosti

Opća bolnica Varaždin poduzima aktivnosti kojima će nastojati postići usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske te će pokrenuti proces cjelokupnog redizajna mrežnih stranica s ciljem potpune prilagodbe svojeg internetskog sadržaja osobama s invaliditetom.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena dana 10.siječnja 2022., primjenom metode samoprocjene.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.obv.hr korisnici mogu uputiti:

  • elektroničkom poštom: [email protected]
  • telefonom: +38542393000
  • poštom: Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42000 Varaždin, Hrvatska

Opća bolnica Varaždin je dužna na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. 

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +38514609041, poštom (Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte: [email protected].