NAZIV PROJEKTA

Projekt cjelovite obnove od potresa Glavne bolničke zgrade (zgrada Dvorac Drašković) Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik, Opće bolnice Varaždin FSEU.2022.MZ.045

 

OPIS PROJEKTA

 

Uslijed oštećenja potresom 29.12.2020. zgrada – dvorac bolnice u Klenovniku zadobila je lakša oštećenja, ali trenutno predstavlja realnu potencijalnu opasnost za povrede i život korisnika građevine pri pojavi novog potresa iste ili veće jakosti jer bi mogao ozbiljno narušiti mehaničku otpornost i stabilnost objekta. Stoga projekt obuhvaća izvedbu radova za dovođenje građevine u stanje prije potresa te izvedbu radova na dodatnom ojačanju konstrukcije i prilagodbi suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti.

CILJ PROJEKTA

Provesti cjelovitu obnovu od potresa glavne bolničke zgrade (dvorac Drašković) oštećene potresom u prosincu 2020. godine. Cjelovita obnova podrazumijeva izradu projektno-tehničke dokumentacije te infrastrukturne radove, a njome se osiguravaju uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti, pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike, sanira šteta od potresa, poboljšava konstrukcija zgrade uz prilagodbu suvremenim standardima te se zgrada prilagođava suvremenim medicinskim uvjetima korištenja.

REZULTAT  PROJEKTA

Osiguravani uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti i pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike kroz sanaciju štete od potresa.

 

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta:  6.501.716,88 €

 

Bespovratna sredstva u iznosu od 1.166.116,77 € osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije, dok će iznos od 5.335.600,11 € biti osiguran  iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora.

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

  • 28. prosinca  2020. – 01. kolovoza 2024.

 

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA