PROJEKT IZGRADNJE DNEVNE BOLNICE/JEDNODNEVNE KIRURGIJE

NAZIV PROJEKTA

Projekt izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin, KK.08.1.2.03.0027 

 

OPĆI CILJ PROJEKTA
Povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj poboljšanjem pristupa dnevnoj bolnici/jednodnevnoj kirurgiji .  

SVRHA PROJEKTA
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele u sklopu Opće bolnice Varaždin.

REZULTATI PROJEKTA

Poboljšanje učinkovitosti i kvalitete zdravstvene zaštite reorganizacijom bolničkog sustava u Općoj bolnici Varaždin i omogućavanjem rješavanja problema na najnižoj mogućoj organizacijskoj jedinici.

Omogućavanje pružanja kvalitetnije skrbi bolničkim pacijentima smještajem dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevne opće kirurgije u novoj zgradi dnevnih bolnica.

Smanjenje liste čekanja i racionalizacija troškova poslovanja same bolnice povećanjem opsega rada kroz dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju.

Poboljšani uvjeti rada zaposlenika.

VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna ugovorena vrijednost projekta se određuje na  6.784.022,95 EUR (51.114.220,95 HRK)

Ukupno prihvatljivi troškovi:  6.759.966,95 EUR (50.932.970,95 HRK)

EU sufinanciranje projekta:  6.607.107,31 EUR (49.781.250,00 HRK)

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

06.09.2016. godine – 30.11.2023. godine

O PROJEKTU 
Opća bolnica Varaždin svrstana je u županijsku bolnicu regionalnog značaja koja ugovara s HZZO-om 70 postelja/stolica u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji. Realizacijom ovog projekta će doći do reorganizacije bolničkog sustava u OB Varaždin i do rješavanja problema na najnižoj mogućoj organizacijskoj jedinici što će dovesti do učinkovitije i kvalitetnije skrbi bolničkih pacjenata, i to na način da se izgradi nova zgrada dnevnih bolnica u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna opća kirurgija.

Nadalje, povećat će se opseg rada kroz dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju, smanjiti liste čekanja kao i racionalizirati troškovi poslovanja same bolnice. Projektom izgradnje i opremanja dnevnih bolnica interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevne Opće kirurgije u OB Varaždin doprinjet će se povećanju isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u sjeverozapadnoj Hrvatskoj sa ciljem smanjenja broja prijema na akutne bolničke odjele za najmanje 10%.

Ovim projektom osigurat će se podizanje kvalitetne zdravstvene njege i skrbi pacjenata te liječenje  najsuvremenijim metodama što će utjecati na smanjenje listi čekanja i broja dana hospitalizacije. Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija nalaziti će se u jedinstvenom objektu  zajedno s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA
Damir Poljak, mag.soc.geront., email: [email protected] tel: (0)42/ 393-500
Jasminka Begić, dipl. iur., email: [email protected] tel: (0)42/ 393-608

POVEZNICE

Izvještaj o provedenom Upitniku - Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije 

Ispitivanje zadovoljstva pacijenata Opće bolnice Varaždin

Letak o projektu

 

 

 

Poziv na pružanje psihološke podrške

16.03.2020. NAPOMENA - Pružanje psihološke podrške zbog COVID epidemije odgađa se do daljnjega

Poziv za pružanje psihološke podrške-nastavak 

22.06.2020. NAPOMENA - Pružanje psihološke podrške zbog COVID epidemije odgađa se do daljnjega

Poziv na pružanje psihološke podrške - nastavak II

 

Za više informacija o projektu na linku: http://www.dnevna-obv.com.hr/

 

Završna konferencija Projekta izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin

 

 

TOGETHER 4COHESION:

#together4cohesion #europeanregions @AssemblyoftheEuropeanRegions

https://www.youtube.com/watch?v=RmawscL5q38
https://www.youtube.com/watch?v=TeuRAB3fYdE