NAZIV PROJEKTA
Energetska obnova zgrade paviljon, ležaona i laboratorij Opće bolnice Varaždin na adresi Klenovnik 1, 42244 Klenovnik, KK.04.2.1.04.0570

 

OPĆI CILJ PROJEKTA
Provedbom projekta želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrada paviljon, ležaona i laboratorij Opće bolnice Varaždin, uz istovremenu implementaciju korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora kako bi se rezultiralo energetskim uštedama.

Vlasnik zgrade primjenjuje na zgradu planirane mjere energetske obnove sa težnjom učinkovitog korištenja energenata, uz povećanje udjela OIE u ukupnoj energetskoj potrošnji s izravnim rezultatom utjecaja projekta  na troškovnu učinkovitost poslovanja prijavitelja koji će zahvaljujući ostvarenim uštedama moći usmjeriti neutrošena sredstva u nabavu medicinske opreme za liječenje pacijenata. Upravo su pacijenti OBV druga ciljna skupina ovoga projekta. Oni će izravan utjecaj projekta osjetiti kroz ugodniji bolnički prostor. Neizravan utjecaj projekta na pacijente OBV akumulirati će se kroz vrijeme te će se kroz uštede u poslovanju OBV moći osigurati još bolji i kvalitetniji uvjeti liječenja. 

 

SVRHA PROJEKTA
Energetskom obnovom zgrade paviljon, ležaona i laboratorij Opće bolnice Varaždin u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik doprinjet će se smanjenju potrošnje energije za grijanje/hlađenje (Qh, nd). Uštede QH,nd koje će se ostvariti iznose 77,71%, postotak projektirane uštede Eprim iznosi 86,65%, a emisija CO2 će se smanjiti za 88,73%

 

VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta određuje se na 9.575.069,74 HRK.

EU sufinanciranje projekta: 3.914.583,67 HRK

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru

Specifični cilj 4c I: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

17. siječnja 2019. godine – 17. studeni 2021. godine

 

O PROJEKTU
Zgrade Paviljon, Laboratorij i Ležaona izgrađene su prije 15.02.1968. godine. Zgrade su javne namjene i njihova funkcija uvijek je bila u službi pružanja zdravstvene djelatnosti u Službi za plućne bolesti TBC Klenovnik OB Varaždin koja je ujedno i referentni centar za multirezistentnu tuberkulozu za Republiku Hrvatsku. Služba Klenovnih ugovara 41 akutnih i 211 kroničnih bolesničkih kreveta te je osnovna zdravsvena djelatnost zbrinjavanje pacijenata oboljelih od plućnih bolesti. Ima organizirana 4 odjela akutne i  4 odjela kronične pulmologije te odjel za intenzivno liječenje s planiranim razvojem jedinice za mehaničku potporu disanja. Također ima organiziranu polikliniku sa pulmološkim ordinacijama, alargološku ordinaciju, bronhoskopiju i traheoskopiju, kardiološki UZV, EKG, ergometriju, holter, pulmološku dijagnostiku, internistički UZV, UZV doppler karotida, kardiološku ordinaciju te dnevnu bolnicu. 

Projektom je planirano poboljšanje energetskih karakteristika zgrade paviljon, ležaona i laboratorij OB Varaždin kombinacijom više različitih infrastrukturnih mjera. Mjere su planirane na način da osiguravaju optimalan balans između uloženih sredstava i koristi koje će se projektom postići, odnosno kombinacija tih mjera rezultirati će maksimalnom vrijednošću koja se može ostvariti na uložena sredstva, uzimajući u obzir sva tehnološka, tehnička, financijska i vremenska ograničenja.

KONTAKT
Damir Poljak, mag.soc.geront., email: [email protected]
Jasminka Begić, dipl. iur., email: j[email protected]

POVEZNICE

 

SLIKE:

Početna konferencija energetske obnove