NAZIV PROJEKTA
Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, KK.08.1.2.1.0003.

OPĆI CILJ PROJEKTA
Povećanje isplativosti i pristupa bolničkoj skrbi za posebno ranjive skupine kroz olakšanje pristupa poboljšanim zdravstvenim uslugama i ustanovama, smanjenje opterećenosti članova obitelji te smanjenje stope bolovanje.  

SVRHA PROJEKTA
Povećati infrastrukturne, tehničke i ljudske kapacitete za pružanje kvalitetne bolničke palijativne skrbi.

VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta se određuje na 52.219.689,70 HRK. Ukupni prihvatljivi troškovi određuju se na 51.545.743,56 HRK, od čega bespovratna sredstva iznose 51.545.743,36 HRK.

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
Od 12. ožujka 2015. do 17. lipnja 2019. godine

O PROJEKTU 
Opća bolnica Varaždin – Služba za produženo liječenje i palijativna skrb obavlja bolničku djelatnost dugotrajnog liječenja i palijativne skrbi te specijalističko konzilijarnu zaštitu sa specijalističkom dijagnostikom. U Varaždinskoj županiji prevladava stanovništvo starije životne dobi što doprinosi sve većoj potrebi za palijativnom skrbi i to kroz institucionalne oblike provođenja iste. Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof gravitiraju i bolesnici sa područja središnje i sjeverozapadne hrvatske. Kako bi se povezali postojeći infrastrukturni kapaciteti, odnosno osigurali novi (u skladu s Nacionalnim planom 2015-2016. i Mrežom bolničke djelatnosti) i time riješio problem nedostatka odgovarajućih infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u palijativnoj skrbi, u sklopu projekta izgradit će se i opremiti energetski učinkoviti novi spojni objekt između objekata u kojima funkcioniraju Odjel 2 i Odjel 3, izgradit će se nova servisna prometnica, energetski obnoviti zgrade Odjela 2 i Odjela 3, te Služba opremiti modernom medicinskom opremom, čime će se osigurati uvjeti za pružanje kvalitetnije i dostupne palijativne skrbi. Također, projektom će se u cilju osiguranja kvalitetnih i stručnih međuljudskih odnosa između zaposlenika, te zaposlenika i pacijenta, utjecati na podizanje svijesti o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji na radnom mjestu i to kroz provedbu istraživanja o poimanju jednakosti spolova, diskriminaciji te percepciji palijativnih pacijenata, kao i kroz edukacije zaposlenika i javnosti o istim temama, a koje će se bazirati na rezultatima istraživanja.

Realizacija Projekta također donosi uštedu energenata, smanjenje troškova tekućeg i investicionog održavanja, omogućava zapošljavanja zdravstvenih kadrova potrebnih profila, povećanje smještajnih kapaciteta i funkcionalnih sadržaja koji Bolnici nedostaju, omogućava pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a to su elementi koji će učiniti novi odjel palijativne skrbi primjerom dobre prakse drugim bolnicama u regiji gdje će se stjecati praktična iskustava medicinskog i nemedicinskog osoblja iz područja palijative.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

Damir Poljak, mag.soc.geront., email: [email protected]
Jasminka Begić, dipl. iur., email: [email protected]
Božica Lončarek, bacc.oec, email: [email protected]
Ivan Tuk, mag.med.techn., email: [email protected]

POVEZNICE

 

SLUŽBA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE I PALIJATIVNU SKRB - VIDEO

 

 

ČLANCI O PROJEKTU GALERIJA

PROJEKTNE EDUKACIJE ČLANCI O PROJEKTU IZ DRUGIH MEDIJA