PROJEKT OHBP

NAZIV PROJEKTA
Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin, KK.08.1.1.03.0005,

OPĆI CILJ PROJEKTA
Opći cilj projekta je osigurati pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema.  

SVRHA PROJEKTA
Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin kroz izgradnju zgrade u kojoj će biti smješten OHBP te opremanje istog.

REZULTATI PROJEKTA

Poboljšanje zdravstvene zaštite omogućavanjem smještaja interne kirurgije, neurologije, urologije, okulistike i otorinolaringologije na jednom mjestu.

Funkcionalno povezan OHBP uz druge grane medicine Opće bolnice Varaždin na načelu specijaliziranog pristupa kojim se omogućava organiziranje i razvijanje posebnih specijaliziranih kliničkih javnozdravstvenih dostignuća te njihovom primjenom u praksi na jednom mjestu bez upućivanja i vraćanja pacijenata.

Optimalno zbrinjavanje stanja osoba kojima je neposredno ugrožen život i teško narušeno zdravlje te pružanje kvalitetnije zdravstvene usluge uz funkcionalno dostupnu dijagnostiku, osnaženu novom medicinsko-tehničkom opremom.

Poboljšani uvjeti rada zaposlenika.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna ugovorena vrijednost projekta: 3.104.787,65 EUR (23.393.022,58 HRK)

Ukupno prihvatljivi troškovi: 3.099.063,98 EUR (23.349.897,58 HRK)

EU sufinanciranje: 1.858.119,32 EUR (14.000.000,00 HRK)

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
11. siječnja 2017. godine - 30. studenog 2023. godine

O PROJEKTU 
Opća bolnica Varaždin svrstana je u županijsku bolnicu regionalnog značaja koja ugovara s HZZO-om hitni bolnički prijem. Realizacijom ovog projekta će doći do izgradnje zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema omogućavajući smještaj hitnih prijemnih ambulanti interne,  kirurgije, neurologije, urologije, okulistike i otorinolaringologije na jednom mjestu, što  poboljšava zdravstvenu zaštitu, omogućuje provedbu odgovarajućih mjera zdravstvene zaštite, usklađen i funkcionalno povezani OHBP uz druge grane medicine Opće bolnice Varaždin na načelu specijaliziranog pristupa te organiziranje i razvijanje posebnih specijaliziranih kliničkih, javnozdravstvenih dostignuća te njihovu primjenu u praksi na jednom mjestu bez upućivanja i vraćanja pacijenata, a istovremeno ostvarujući i racionalizaciju troškova.  Kako bi se postigli zakonom propisani ukupni procesi rada u OHBP, uz suglasnost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za prikazanu funkciju i ulogu OHBP kroz glavne funkcionalne prostorije hitnog prijema, funkcijske veze procesa rada, ukupnih površina i prikaza kretanja pacijenata u OHBP-u te sigurnosnih uvjeta potrebno je izgraditi novu zgradu pri čemu će se u svemu poštivati Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

Prostori OHBP-a nalazit će se u jedinstvenom objektu zajedno s dnevnom bolnicom/jednodnevnom kirurgijom.

Radiološka dijagnostika i medicinsko-biokemijski laboratorij u sastavu su drugih ustrojstvenih jedinica bolničke zdravstvene ustanove, ali su funkcionalno povezani s OHBP-om.

Ciljne skupine projekta su pacijenti jer će se ovim ulaganjem ostvariti kvalitetnija zdravstvena usluga uz funkcionalno dostupnu dijagnostiku, osnaženu novom medicinsko-tehničkom opremom, liječenje pacijenata suvremenijim metodama kojima će se stvoriti mogućnost smanjenja broja dana stacionarnog liječenja, a time i broja dana bolovanja, pacijenta koji neće biti upućivan i vraćan između službi i odjela raznih grana medicine već zbrinjavan na jednom mjestu, i sama Opća bolnica Varaždin u kojoj će se poboljšati uvjeti rada za zaposlenike.

 

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

Damir Poljak, mag.soc.geront., email: [email protected] tel: (0)42/393-500
Jasminka Begić, dipl. iur., email: [email protected] tel: (0)42/393-608

POVEZNICE

 

Letak o projektu

Za više informacija o projektu na linku: http://hitni.prijem.obv.hr/

Završna konferencija projekta Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema