Ravnatelj
Doc.dr.sc. Damir Poljak, mag.soc.geront.
Tel. 042/393 500
E-mail: [email protected]

Zamjenik ravnatelja
Bojan Mariani, dr.med.
Tel. 042/393 500
E-mail: [email protected]

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo - glavna sestra OBV
Željka Gajski, mag.med.techn.
Tel. 042/393 505
E-mail: [email protected]

Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu
Larisa Čmelak, dr.med.
Tel. 042/393 082
E-mail: [email protected]

Tajnica ravnatelja
Jadranka Skupnjak
Tel. 042/393 501
E-mail: [email protected]

Službenik za informiranje
Tomislav Vrhovec, dipl.iur.
Tel. 098/984 34 88
E-mail: [email protected]

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu upotrebu informacija

 

Glasnogovornik
Doc.dr.sc. Damir Poljak, mag.soc.geront.
Tel. 042/393 500
E-mail: [email protected], [email protected]

Rukovoditelj središnje službe za projekte, fondove Europske unije
Jasminka Begić, dipl.iur.
Tel. 042/393 608
E-mail: [email protected]

Rukovoditelj središnje službe za ekonomsko-financijske poslove
Snježana Hrupek, mag.oec.
Tel. 042/393 503
E-mail: snjezana.hrupek@obv.hr

Rukovoditelj središnje službe za opće, pravne i kadrovske poslove
Tomislav Vrhovec, dipl.iur.
Tel. 042/393 599
E-mail: [email protected]

Rukovoditelj središnje službe za pravne poslove ugovaranja i pismohranu
Snježana Cerjan, mag.iur.
Tel. 042/393 161
E-mail: [email protected]

Obrazac za izdavanje preslike medicinske dokumentacije