Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Općoj bolnici Varaždin

Statut Opće bolnice Varaždin - Pročišćeni tekst

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin 28.09.2017.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o kontroli kvalitete i osiguranju provođenja propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o radu

Odluka o radnom vremenu u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o kućnom redu

Etički kodeks

Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o provedbi videonadzora u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o dodjeli na korištenje stanova doktorima medicine Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o financiranju poslijediplomskog doktorskog studija Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o III. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o IV. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o V. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o VI. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o VII. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin