Naputak o uredskom poslovanju Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda OB Varaždin

Odluka o brojčanim oznakama unutarnjih ustrojstvenih jedinica i djelatnosti OB Varaždin

Plan klasifikacijskih oznaka Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Općoj bolnici Varaždin

Statut Opće bolnice Varaždin - Pročišćeni tekst

Izmjene statuta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin 28.09.2017.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o kontroli kvalitete i osiguranju provođenja propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o radu Opće bolnice Varaždin

Odluka o radnom vremenu u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kućnom redu

Etički kodeks

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva

Strategija prevencije nasilja na radnom mjestu

Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o provedbi videonadzora u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o radu Bolničke knjižnice Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o dodjeli na korištenje stanova doktorima medicine Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodjeli na korištenje stanova doktorima medicine Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o financiranju poslijediplomskog doktorskog studija Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju poslijediplomskog doktorskog studija Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o III. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o IV. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o V. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o VI. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o VII. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o VIII.izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta OB Varaždin

Pravilnik o IX. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o X. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o XI. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o XII. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o XIII. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o XIV. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o XV. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin