Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Općoj bolnici Varaždin

Statut Opće bolnice Varaždin

Izmjene Statuta Opće bolnice Varaždin

II. izmjena Statuta Opće bolnice Varaždin

III. izmjena Statuta Opće bolnice Varaždin

IV. izmjena Statuta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin 28.09.2017.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o kontroli kvalitete i osiguranju provođenja propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o radu

Odluka o radnom vremenu u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o kućnom redu

Etički kodeks

Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o provedbi videonadzora u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara u Općoj bolnici Varaždin

Pravilnik o dodjeli na korištenje stanova doktorima medicine Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o financiranju poslijediplomskog doktorskog studija Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o III. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin

Pravilnik o IV. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin