Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin

Predsjednik Upravnog vijeća:

  • Sanja Mihalić, mag.iur.

Članovi Upravnog vijeća

  • Ivan Herman, dr.med.
  • dr.sc. Željko Bunić
  • Alen Leverić, dipl.oec.
  • Marijan Kovačić, dipl.oec.
  • Ivana Risek, dr.med. 
  • Vlasta Vuković Hoić