Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin
Predsjednik Upravnog vijeća:
Zlatko Koračević, dipl.ing.

Članovi Upravnog vijeća
Darko Detelj, d.i.geot. 
Snježana Cerjan, mag.iur.
Prim.dr.sc. Ranko Stare, dr.med. 
Vlasta Vuković Hoić
Saša Novoselec, dipl.iur.