Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin
Predsjednik Upravnog vijeća:

  • Zlatko Koračević, dipl.ing.

Članovi Upravnog vijeća

  • Darko Detelj, d.i.geot. 
  • Ivan Herman, dr.med.
  • Marijan Štefanko, mag.inf.
  • Marijan Kovačić, dipl.oec.
  • Prim.dr.sc. Ranko Stare, dr.med. 
  • Vlasta Vuković Hoić