INFORMACIJE O PROJEKTU

USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNE STAZE KLENOVNIK

 

Korisnik projekta: Opća bolnica Varaždin

Iznos projekta: 744.406,25 kn te je za ukupno prihvatljive troškove odobren intenzitet potpore od 100% u iznosu od 733.871,88 kn

Mjesto provedbe: Opća bolnica Varaždin, Služba za plućne bolesti  i TBC Klenovnik, Klenovnik 1, Općina Klenovnik

Kratki opis projekta: Uspostavom i uređenjem poučne staze Klenovnik te postavljanjem urbane opreme (stolova, klupa, koševa,šumskog megafona), edukativno – informativnih kazala te hortikulturnim uređenjem, projekt će doprinijeti educiranju i informiranju posjetioca poučne staze o održivom gospodarenju šumama, šumskom ekosustavu navedene lokacije te važnosti zaštite okoliša. Također, omogućit će kvalitetu života bolesnika na liječenju u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik što će rezultirati povećanjem kvalitete zdravstvene usluge, ali i povećati dostupnost rekreacijskih, turističkih i zdravstvenih koristi šuma za širu javnost. Osim troškova izgradnje, u projekt su uključeni i opći troškovi (izrada projektno tehničke dokumentacije i arhitektonski nadzor).

Rezultat projekta: Uspostavljena i uređena poučna staza Klenovnik na lokaciji Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik, ukupne površine 6445m2.

Aktivnosti projekta:

  • Aktivnosti uspostave i uređenja poučne staze Klenovnik (radovi uređenja na postojećim stazama te uspostavi nove staze)
  • Aktivnosti izrade dizajna i sadržaja manje infrastrukture
  • Aktivnosti nabave, ugradnje i postavljanje manje infrastrukture
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti

Tijek projekta: Dana 07. lipnja 2021. godine u Varaždinu Opća bolnica Varaždin potpisala je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  Ugovor o financiranju projekta.

Nakon provedbe postupka javne nabave te kontrole provedenog postupka (ex post kontrola) od strane APPRRR, izdaje se Odluka o dodjeli sredstava u kojoj se definira konačan iznos koji će biti dodijeljen Općoj bolnici Varaždin za provedbu projekta.

 

 

Projekt „Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik“ sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 08 „ Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, Operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.  

 

Kontakt osobe:

Damir Poljak, mag.soc.geront.: [email protected]

Sanja Sokol: [email protected]