Datum objave: 08. 05. 2020.

Dolazak na preglede, pretrage i zahvate u Opću bolnicu Varaždin

(na lokaciji Varaždin)

 

 

U bolnicu za sada, osim hitnih indikacija i vađenja krvi, dolaze  na preglede, pretrage i zahvate samo oni pacijenti koji će biti prethodno kontaktirani od strane zaposlenika bolnice.

Prioritet se određuje ažuriranjem lista narudžbi.

Kod poziva dobit će te napomene:

  1. Termin i mjesto dolaska
  2. Upute za postupanje prilikom dolaska
  3. Ukoliko imate temperaturu na dan uoči pregleda 37,2 0C i više i respiratorne smetnje – NE DOLAZITE U USTANOVU I OBRATITI SE LIJEČNIKU OBITELJSKE MEDICINE

 

Prilikom dolaska u bolnicu postoje dva prijavno trijažna mjesta  koja mora proći svaki pacijent koji dolazi u ustanovu. Trijažno mjesto ovisno  je o zgradi u koju ulazite:

Trijažno mjesto 1

(šator na parkiralištu pokraj glavnog ulaza) predviđen je za zgrade i djelatnosti

Trijažno mjesto 2

(šator  na prostoru ispred mosta zgrade kirurgije) predviđeno je za zgrade i djelatnosti

Interna

Kirurgija

Pedijatrija

Otorinolargingologija

Ginekologija

Oftalmologija

Urologija

Onkologija i hematologija

Medicinsko biokemijski laboratorij

Anesteziologija

Citologija/patologija

Fizikalna terapiju

Radiologija

Psihijatrija

radilišta zgrade Poliklinike (stare kirurgije): dermatologija, kineziologija

Transfuzija

Neurologija

ZZJZ-mikrobiologija

Logopedija

Dobrovoljni darivatelji krvi trijažu prolaze na transfuziji.

Trijažna mjesta za hitne pacijente i u periodu od 20-06 sati radnim danom, odnosno od 20-08 sati subotom, nedjeljom i blagdanom, nalaziti će se u zgradama u koje ulazite  radi pregleda, pretrage ili zahvat. U subotu, nedjelju i blagdan od 8-20 sati otvoreno je Trijažno mjesto 1 (šator na parkiralištu pokraj glavnog ulaza).

 

Obavijesti za postupanje prilikom dolaska u zdravstvenu ustanovu:

  1. Molimo poštujte dogovoreni termin pregleda, zahvata
  2. Dolazite na trijažu sa svojom kirurškom maskom i dezinficirajte ruke na trijažnom punktu, mjeri Vam se temperatura, popunjavate upitnik o riziku za COVID-19 infekciju i provjerava  se IC status u BIS-u (samo/izolacija), ukoliko imate pratnju, postupak je i za nju isti
  3. Djelatnik na trijaži usmjerava Vas  prema radilištu maksimalno 10 minuta prije naručenog termina
  4. U čekaonici se  mora održavati propisana socijalna  distanca