Datum objave: 01. 01. 2019.

U sklopu Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN br. 169/04, 37/08), nalazi se i pravo na unaprijed iskazane zahtjeve. U nastavku je opisani postupak kako to pravo ostvariti.

Pacijentu koji je unaprijed izrekao zahtjev, doktor medicine daje propisani obrazac za unaprijed izrečeni zahtjev OZ-UIZ-PP/4 koji pacijent ispunjava te je obrazac sastavni dio medicinskog kartona/povijesti bolesti. Ukoliko postoji unaprijed izrečeni zahtjev koji nije evidentiran u medicinskom kartonu/povijesti bolesti, doktor medicine dužan je evidentirati isti u medicinski karton/povijest bolesti te se ponašati u skladu s istim, a sukladno važećim propisima. Bolnica ni na koji način ne uvjetuje pružanje zdravstvene zaštite ili na drugi način diskriminira pacijenta na osnovi unaprijed izrečenih zahtjeva.

Izjava pacijenta o unaprijed iskazanom zahtjevu