Datum objave: 15. 10. 2017.

Poštovani pacijenti,

počinje primjena Opće uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  EU 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) te Opća bolnica Varaždin obavještava o implementaciji iste u sustavu identifikacije pacijenata i izdavanja nalaza.

Prilikom svakog javljanja u zdravstvenu ustanovu, imajte u pripremi uz zdravstvenu iskaznici i osobnu iskaznicu (na temelju članka 12. Odluke o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, i članka 4. Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja, NN 18/2009).

Molimo Vas da osobno podižete nalaze koji su nastali u našoj ustanovi, a koji se ne šalju CEZIH sustavom vašem liječniku primarne zdravstvene zaštite, te nalaze koji su vam potrebni za daljnju obradu u drugim zdravstvenim ustanovama. Ako niste u mogućnosti, nalaze može podići druga osoba samo uz Vašu suglasnost, predočenjem potpisane potvrde koju ste zatražili u toku dijagnostičke pretrage ili pregleda, odnosno uz predočenje njegovog i Vašeg osobnog dokumenta.