Datum objave: 10. 06. 2020.

 

Obavijest o organiziranju posjeta bolesnicima u Općoj bolnici Varaždin

                                

Obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju vezanu uz infekciju COVID-19  uzrokovanu virusom SARS-CoV-2, u Općoj bolnici Varaždin dozvoljene su posjete pacijenata, ali po preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

  • Posjete se odvijaju u predviđenom periodu za posjete
  • Moraju biti dogovorene s liječnikom (samo jedan posjetitelj)
  • Trajanje posjete je 10-15 minuta odnosno prema uputi zaposlenika

 

Za omogućavanje posjeta pacijentima potrebno je:

1. Trijaža

  • Svi posjetitelji moraju prije ulaska proći trijažna mjesta gdje se izmjeri temperatura i uzme epidemiološka anamneza (ispuni Upitnik za posjetitelje bolesnika vezan za infekciju koronavirusom-06)
  • U slučaju da je tjelesna temperatura posjetitelja 37,2 oC i više, odnosno pozitvna  epidemiološka anamneza, posjetitelj ne može u posjetu

2. Nošenje maske:

  • Posjetitelj treba donijeti medicinsku masku koju će nositi cijelo vrijeme boravka u ustanovi

3. Dezinfekcija ruku:

  • Prilikom dolaska na odjel odnosno prije ulaska u sobu pacijenta, posjetitelj u pratnji i pod kontrolom zdravstvenog osoblja dezinficira ruke i dobi upute

 

Misleći na dobrobit Vaših članova obitelji odnosno naših pacijenata, molimo Vas pridržavajte se danih uputa.