Datum objave: 24. 08. 2020.

Opća bolnica Varaždin

Povjerenstvo za bolničke infekcije

S obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju u Općoj bolnici Varaždin, pratnja prilikom poroda nije dozvoljena.