Datum objave: 02. 04. 2020.

Psihološka i psihijatrijska potpora koja uključuje: potporu, konzultacije vezane uz uzimanje psihofarmaka, prevenciju suicida, rješavanje akutnih stresnih reakcija, redukciju simptoma anskioznosti i depresivnosti, prevenciju razvoja težih psihijatrijskih poremećaja (PTSP) pacijentima oboljelim od COVID – 19 kao i medicinskom osoblju u Općoj bolnici Varaždin pružati će se telefonskim putem prema sljedećem rasporedu:

Psihijatrijska potopora:

  • 07 – 15 sati (od ponedjeljka do petka)   Alma Kranjc, dr.med. na broj mobitela 099/7368-725
  • 14 – 22 sata (od ponedjeljka do petka)  Maja Vincek, dr.med. na broj mobitela 099/311-5655
  • Ladislav Gradečak, dr.med. na broj mobitela 099/211-9844

Psihološka potpora:

  • Tihana Đumić, mag.psych. - 098/9814446 (VPN 2046)
  • Emanuel Lacković, mag.psych. - 099/7086779 (VPN 7295)
  • Monika Melnjak, mag.psych. - 099/3115659 (VPN 21012)
  • Ivor Hoić, mag.psych. - 099/2191954 (VPN 2602)
  • Draženka Topolnjak-Pavišić, klinički psiholog - 099/3115656 (VPN 2424)
  • Marina Kereša, prof. psihologije - 099/3115685 (VPN 21360)

Raspored rada psihologa