Datum objave: 06. 02. 2024.

Predavanja se održavaju prema rasporedu drugi i treći četvrtak u mjesecu, u 14:00 sati.