Datum objave: 29. 03. 2024.

NOŠENJE MASKI, POSJETE  I  PRATNJA NA POROD U OB VARAŽDIN

 

  1. NOŠENJE MASKI

BOLESNICI - svim bolesnicima koji dolaze u OB Varaždin preporuka je nošenje medicinske maske.

Ukoliko bolesnici imaju respiratorne simptome ili su ostvarili kontakt s osobom pozitivnom na COVID 19, dužni su nositi FFP2 masku.

POSJETITELJI - prilikom posjete hospitaliziranim bolesnicima posjetiteljima se preporuča nošenje maske. Ukoliko se posjećuje bolesnika koji je COVID 19 pozitivan potrebno je da posjetitelj nosi FFP2 masku.

 

  1. POSJETE

Posjete odraslim bolesnicima na odjelu - broj posjetitelja prema dogovoru s nadležnim liječnikom. Posjete ulaze uz dezinfekciju ruku (dozvoljeno trajanje posjete je prema procjeni voditelja odjela).

Posjeti treba dati upute da mogu doći ako nemaju povišenu temperaturu ili respiratorne simptome.

Posjete za djecu – broj posjetitelja prema dogovoru s nadležnim liječnikom. Posjete ulaze uz dezinfekciju ruku (dozvoljeno trajanje posjete je prema procjeni voditelja odjela).

Posjete na covid odjelima  u posjetu  hospitaliziranom pacijentu na covid odjelu može doći 1 posjetitelj po dogovoru s nadležnim liječnikom, termin posjete mora biti točno definiran, posjetitelja je potrebno obuči u osobnu zaštitnu opremu (mantil, kapa, maska FFP2 i rukavice, nakon obavljanja posjete posjetitelja je potrebno nadzirati prilikom skidanja zaštitne opreme te mu omogućiti dezinfekciju ruku).

 

  1. PRATNJA NA POROD

Pratnji na porod treba dati upute da mogu doći ako nemaju povišenu temperaturu ili respiratorne simptome.

Prije ulaska pratnje u rađaonicu obavezno je higijensko pranje i dezinfekcija ruku te primjena  ostale zaštitne opreme koju pratnja donosi sa sobom. Kirurška maska, komplet zaštitne opreme se može nabaviti u ljekarni:  jednokratni  mantil ili jednokratna tunika i hlače, kapu i nazuvke.

Pri odlasku iz rađaonice potrebno je skinuti zaštitnu opremu, odložiti je u infektivni otpad, a ruke dezinficirati te napustiti bolnicu bez zadržavanja u drugim prostorima.