Datum objave: 25. 09. 2023.

1. OBVEZA NOŠENJA MASKI  U OB VARAŽDIN

BOLESNICI - svi bolesnici koji dolaze u OB Varaždin dužni su nositi medicinsku masku.

Ukoliko bolesnici imaju respiratorne simptome ili su ostvarili kontakt s osobom pozitivnom na COVID 19, dužni su nositi FFP2 masku.

POSJETITELJI - prilikom posjete hospitaliziranim bolesnicima posjetitelji su dužni nositi medicinsku masku. Ukoliko se posjećuje bolesnika koji je COVID 19 pozitivan potrebno je da posjetitelj nosi FFP2 masku.

 

2. POSJETE

Posjete odraslim bolesnicima na odjelu- broj posjetitelja prema dogovoru s nadležnim liječnikom. Posjete ulaze uz nošenje zaštitne maske i dezinfekciju ruku (dozvoljeno trajanje posjete je prema procjeni voditelja odjela).

Posjeti treba dati upute da mogu doći ako nemaju povišenu temperaturu ili respiratorne simptome te da prilikom dolaska nose zaštitnu masku uz obaveznu dezinfekciju ruku.

Posjete za djecu – broj posjetitelja prema dogovoru s nadležnim liječnikom. Posjete ulaze uz nošenje zaštitne maske i dezinfekciju ruku (dozvoljeno trajanje posjete je prema procjeni voditelja odjela).

Posjete na covid odjelima - u posjetu  hospitaliziranom pacijentu na covid odjelu može doći 1 posjetitelj po dogovoru s nadležnim liječnikom, termin posjete mora biti točno definiran, posjetitelja je potrebno obuči u osobnu zaštitnu opremu (mantil, nazuvke, kapa, maska FFP2 i rukavice, nakon obavljanja posjete posjetitelja je potrebno nadzirati prilikom skidanja zaštitne opreme te mu omogućiti dezinfekciju ruku).

 

3. PRATNJA NA POROD

Pratnji na porod treba dati upute da mogu doći ako nemaju povišenu temperaturu ili respiratorne simptome.

Prije ulaska pratnje u rađaonicu obavezno je higijensko pranje i dezinfekcija ruku te primjena zaštitnih rukavica i ostale zaštitne opreme koju pratnja donosi sa sobom. Kirurška maska, komplet zaštitne opreme se može nabaviti u ljekarni:  jednokratni  mantil ili jednokratna tunika i hlače, kapu i nazuvke.

Pratnja trudnice dužna je tijekom boravka u rađaonici imati na licu kiruršku masku preko nosa i usta.

Dozvoljen je bliski kontakt pratnje s trudnicom, ali pri kontaktu sa zdravstvenim osobljem obavezno je pridržavanje osobne distance.

Pri odlasku iz rađaonice potrebno je skinuti zaštitnu opremu, odložiti je u infektivni otpad, a ruke dezinficirati te napustiti bolnicu bez zadržavanja u drugim prostorima.