Knjižica za pacijente

IZDAVANJE PRESLIKE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

OBRAZAC za presliku medicinske dokumentacije

UPUTE za presliku medicinske dokumentacije

NAPOMENA: Postupak prikupljanja preslike medicinske dokumentacije traje 5-7 radnih dana.

Gdje se nalazimo?

Opća bolnica Varaždin

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

 • Varaždinska 2,
 • 42220 Novi Marof
 • Tel: +385 42 406 201
 • Fax: +385 42 205 305

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRITUŽBE

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRITUŽBE

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRITUŽBE

 POHVALE

 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Informacije za posjetitelje

Na ulazu u krug Bolnice (na lokaciji Varaždin), nalazi se velika informacijska ploča s tlocrtom zgrada pri čemu je svaka označena brojem ili imenom odjela radi lakšega snalaženja.

Kako bi u zgradi lakše pronašli traženi odjel ili ambulantu, prilikom ulaska u zgradu, vidljiva je informacijska ploča s rasporedom.

Parkiranje

Za vrijeme korištenja zdravstvene skrbi ili dolaska u posjetu u Bolnicu, na lokaciji Varaždin, parkirati možete na vanjskom parkiralištu. Ulaz je s ulice Ivana Meštrovića, a koncesionar naplaćuje po istoj cijeni kao i ostala parkirališta u gradu. Ako ste teško pokretni, a dovoze Vas osobnim automobilom, može se s njim ući u krug Bolnice, ali je potrebno isti napustiti u roku od 15 minuta. U protivnom se plaća kazna prema važećem cjeniku.

Za vrijeme dolaska u Bolnicu, na lokaciji Novi Marof, parkirati možete na vanjskom parkiralištu, odnosno na lokaciji Klenovnik na vanjskom i unutarnjem parkiralištu. Ta parkirališta se ne naplaćuju.

Prijam, boravak i otpust iz bolnice

PRIJEM
Prijem na bolničko liječenje može biti hitni ili planirani. Kod dogovora za planirani bolnički prijem, liječnik će Vam dati uputu o datumu i vremenu dolaska, te eventualno potrebnoj pripremi ( biti na tašte, biti na određenoj dijeti i slično).

Prilikom dolaska na bolničko liječenje sa sobom ponesite:

 • važeću uputnicu, osim ako postoji e-uputnica
 • važeću iskaznicu obveznog osiguranja
 • važeću iskaznicu dopunskog osiguranja
 • važeći osobni dokument sa slikom
 • nalaze obavljenih pretraga i pregleda
 • dokumentaciju o zadnjem specijalističkom pregledu ili hospitalizaciji
 • lijekove ili spisak lijekova s točnim propisanim dozama
 • predmete za osobnu higijenu ( pasta i četkica za zube, čaša,  sapun, šampon, češalj, pjena za brijanje i jednokratne britvice ili brijači aparat, ulošci, vlažne maramice, krema, ručnici)
 • pidžamu/spavaćicu, papuče, čarape, donji veš;

Provjerite s osobljem na odjelu  na koji dolazite,  kakve su mogućnosti za koristiti mobitel, radio, prijenosno računalo. Prilikom izbivanja iz sobe, osoblje ne odgovara za iste. Njihova upotreba nije dozvoljena u jedinici intenzivnog liječenja i u toku dijagnostičkih postupaka.

Kod prijema na bolničko liječenje djece, provjerite s osobljem da li je preporuka da za dijete donesete njegovu bočicu, dudu varalicu, igračku (koja se može dezinficirati).

Za pohranu/odlaganje stvari, na raspolaganju ćete imati ormarić i garderobni ormar. Odjeću u kojoj ste došli, možete pospremiti u garderobni ormar ili predati obitelji te će Vam isto donijeti na dan otpusta. U bolnicu nemojte nositi oštre predmete, vrijednosti i veće količine novca. Ako izbivate s odjela radi pregleda/pretraga, novac i vrijednosti predajte sestri da Vam pohrani do povratka, u protivnom, osoblje ne odgovara za eventualni nestanak.

Ako ste zaprimljeni u bolnicu  bez svijesti, a obitelj nije u pratnji, Vaše vrijednosti i novac se komisijski popisuju, predaju na odjel na koji ste zaprimljeni, te pohranjuju do dolaska obitelji ili poboljšanja Vašeg stanja.

OTPUST
Otpust se planira i  saznajete o  otpustu barem jedan dan ranije, a vrijeme otpuštanja je  u periodu od 8-14 sati.

U toku otpusta dobivate otpusno pismo, upute za terapiju, dijetu, način života, potrebne kontrole ili dodatne pretrage.  S tim se svakako odmah javite svojem liječniku primarne zdravstvene zaštite.

Ako u toku otpusta nisu još dostupni nalazi svih odrađenih pretraga ili pregleda, na kućnu adresu dobiti ćete Nadopunu otpusnog pisma ili prema dogovoru, možete ga doći sami preuzeti.

PRIJEVOZ PACIJENATA
Ako se u toku boravka u našoj ustanovi, javila potreba da Vas se preveze u neku drugu ustanovu radi dijagnostičkog/terapijskog zahvata, pregleda ili premještaja, isti će se organizirati uz odgovarajuću pratnju vozilom hitne pomoći.

Prilikom otpusta kući, sobni liječnik odlučuje na temelju „Pravilnika o sanitetskom prijevozu“ da li imate pravo na prijevoz sanitetom, te će isti osoblje u dogovoru s Vama i naručiti.

Ako ne postoji  zdravstveni razlog za prijevoz sanitetom prilikom otpusta kući, obitelj Vam je dužna organizirati prijevoz, pozivate taksi ili koristite sredstva javnog  prijevoza.

Zdravstveno osiguranje i naplata usluga

Obvezno zdravstveno osiguranje dužne su imati sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, ako međunarodnim ugovorom, odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Ako ste korisnik obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) imate pravo na punu zdravstvenu zaštitu uz plaćanje participacije koja iznosi 20% od ukupnog iznosa računa za pruženu uslugu, ali s maksimalnim iznosom od 2000 kuna.

Plaćanje možete izvršiti odmah u gotovini na mjestu pružanja zdravstvene zaštite ili na blagajni Bolnice lokacija Varaždin (zgrada stare kirurgije broj 7, 1. kat), lokacije Novi Marof (prijemna kancelarija u zgradi dvorca), lokacije Klenovnik (glavna zgrada, Odjel računovodstva), putem Internet bankarstva ili općom uplatnicom na svim uplatnim mjestima, a u roku od 8 dana. Kompletnu zdravstvenu dokumentaciju dobivate kad platite u cijelosti zdravstvenu uslugu.

Ako ste korisnik dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a  i osiguravajućih kuća Croatia zdravstveno osiguranje, Triglav osiguranje, Wiener osiguranje Viena Insurance Group, Uniqa osiguranje, Allianz Zagreb, Merkur osiguranje, Generali osiguranje i Agram life osiguranje oslobođeni ste plaćanja participacije.

Ako ste strani osiguranik, Vaša EU iskaznica pokriva hitne intervencije, a sve ostalo plaćate odmah. Račun, odnosno, dokaz uplate prosljeđujete Vašoj osiguravajućoj kući, koja Vam zatim vraća dio ili sve troškove, ovisno o ugovoru koji imate sklopljeni.

Centralno naručivanje pacijenata

Naručite se online putem obrasca.

Obavezna polja označena su zvjezdicom, stoga pažljivo popunite obrazac da bi zahtjev s potrebnim skupom podataka stigao do nas.

Kod liječnika obiteljske medicine (e-Naručivanje):
Narudžbu za Vas može obaviti Vaš liječnik obiteljske medicine putem e-Narudžbe. Takva narudžba sjeda na listu čekanja u bolničkoj ustanovi, a potvrdu o narudžbi izdaje liječnik osobno nakon što Vas naruči.

Osobno na šalteru centralnog naručivanja:
Pacijent koji treba narudžbu može doći osobno na šalter centralnog naručivanja ili poslati svoju uputnicu po osobi od povjerenja koja će za njega napraviti narudžbu.

Putem elektroničke pošte ([email protected]):
Za narudžbe e-mailom koristite jednu od navedenih adresa: [email protected] ili [email protected]

U privitku poslati vidljivu skeniranu/uslikanu uputnicu zajedno sa osobnim podatcima. U slučaju nedostatnih podataka narudžbu nije moguće unijeti u sustav. Potvrda o narudžbi će u najkraćem mogućem roku biti dostavljena natrag na Vašu adresu elektroničke pošte. 

Putem telefona na broj (042) 393-508 od 12:00 do 15:00 sati
Za telefonsku narudžbu pacijent mora imati elektroničku uputnicu(eUputnica) i zdravstvenu iskaznicu koja je potrebna za identifikaciji pacijenta i dohvat elektroničke uputnice iz sustava. Telefonske narudžbe se obavljaju isključivo radnim danom u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Prava pacijenata vezana uz prikupljanje njihovih medicinskih podataka

PRAVA PACIJENATA

Sigurnost pacijenata i izvješćivanje o NND

Statut i pravilnici